ΥΠΕΘΟ: Πώς υπολογίζεται το ελάχιστο τίμημα για παραχώρηση αιγιαλών – Οικονομικός Ταχυδρόμος - antilalospress.gr
Μοίρες
+19°C

ΥΠΕΘΟ: Πώς υπολογίζεται το ελάχιστο τίμημα για παραχώρηση αιγιαλών – Οικονομικός Ταχυδρόμος

26 Απριλίου 2024 -

Υπεγράφη από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη η υπουργική απόφαση με την οποία προσδιορίζονται οι συντελεστές υπολογισμού του ελάχιστου τιμήματος που θα λαμβάνουν το Δημόσιο και οι δήμοι από την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η θέσπιση, για πρώτη φορά με τον νόμο 5092/2024, κατώτατου ανταλλάγματος σε συνδυασμό με την καθιέρωση αποκλειστικά ηλεκτρονικών δημοπρασιών που θα διενεργούνται από το υπουργείο Οικονομικών αποτελούν δικλείδες για τη διασφάλιση της διαφάνειας στις παραχωρήσεις αιγιαλού και παραλίας που θα γίνονται στο εξής.

Αιγιαλός: Οι 7 αλλαγές που φέρνει ο νέος νόμος

Ο μαθηματικός τύπος από τον οποίο προκύπτει το ελάχιστο μίσθωμα, όπως καθιερώθηκε με το νόμο 5092/2024 είναι:

«Αντικειμενική αξία όμορου ακινήτου x Συντελεστής Βαρύτητας Αιγιαλού x Συντελεστής Βαρύτητας Δραστηριότητας x έτη παραχώρησης x 3%». Ο συντελεστής βαρύτητας αιγιαλού εξαρτάται από την περιοχή και το νησί όπου βρίσκεται η παραλία ενώ ο συντελεστής δραστηριότητας συνδέεται με το είδος της δραστηριότητας που θα ασκεί ο παραχωρησιούχος.

Οι συντελεστές

Με την υπουργική απόφαση, οι συντελεστές της εξίσωσης προσδιορίζονται ως εξής:

-Ως προς την αντικειμενική αξία, προβλέπεται ότι αν υπάρχουν περισσότερα από ένα ακίνητα που συνορεύουν με την παραχωρούμενη έκταση, με διαφορετικές τιμές ζώνης, τότε λαμβάνεται υπόψη η υψηλότερη από αυτές. Αν τα όμορα ακίνητα δεν είναι ενταγμένα στο σύστημα αντικειμενικών αξιών, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ζώνης του πλησιέστερου ακινήτου που είναι ενταγμένο στο σύστημα αντικειμενικών αξιών.

-Οι συντελεστές βαρύτητας των αιγιαλών ορίζονται ως εξής:

α) Για αιγιαλούς και παραλίες που βρίσκονται στη Μύκονο και την Πάρο: 0,60.

β) Για αιγιαλούς και παραλίες που βρίσκονται στην Κρήτη, τη Ρόδο και την Κέρκυρα: 0,35.

γ) Για τους λοιπούς αιγιαλούς και παραλίες: 0,25.

-Οι συντελεστές βαρύτητας δραστηριοτήτων είναι:

α) Ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων: 1.

β) Εκμετάλλευση τροχήλατης καντίνας, ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων: 2.

γ) Εκμετάλλευση για θαλάσσια μέσα αναψυχής: 3.

δ) Ναυταθλητικά σωματεία (αποκλειστικά για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους): 0,1.

Υπενθυμίζεται ότι με μεταβατική διάταξη που έχει τεθεί στον νόμο, για τις παραχωρήσεις που θα γίνουν ως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 έχει τεθεί μία ακόμη ρήτρα προσδιορισμού του ελάχιστου τιμήματος. Προβλέπεται συγκεκριμένα ότι το τίμημα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το μέγιστο ενοίκιο που εισέπραξε το Δημόσιο από την παραχώρηση της συγκεκριμένης παραλίας μετά το 2017. Η ρύθμιση αυτή εξειδικεύεται με την Απόφαση ως εξής:

-Αν η τιμή που προκύπτει από το μαθηματικό τύπο είναι χαμηλότερη από το μέγιστο μίσθωμα της περιόδου μετά το 2017, τότε το ελάχιστο τίμημα αυξάνεται στο επίπεδο αυτό. Για παράδειγμα, αν το ελάχιστο τίμημα είναι 10.000 ευρώ αλλά μια χρονιά μετά το 2017 η παραλία είχε παραχωρηθεί για 11.000 ευρώ, τότε το ελάχιστο τίμημα γίνεται 11.000 ευρώ.

-Αν η τιμή που προκύπτει από το μαθηματικό τύπο είναι περισσότερο από 15 % υψηλότερη από το μέγιστο μίσθωμα της περιόδου μετά το 2017, τότε το ελάχιστο τίμημα προσδιορίζεται στο επίπεδο αυτό (μέγιστο μίσθωμα μετά το 2017+ 15 %). Για παράδειγμα αν από τον μαθηματικό τύπο προκύπτει ελάχιστο μίσθωμα 12.000 ευρώ αλλά το μέγιστο μίσθωμα που είχε εισπράξει το Δημόσιο μετά το 2017 ήταν 10.000 ευρώ, τότε το ελάχιστο μίσθωμα γίνεται 11.500 ευρώ. Αν πρόκειται για παραχώρηση σε όμορη επιχείρηση, η οποία γίνεται ύστερα από αίτηση της τελευταίας, τότε το ποσοστό προσαύξησης γίνεται 25 %. Για παράδειγμα αν από τον μαθηματικό τύπο προκύπτει ελάχιστο μίσθωμα 13.000 ευρώ και το μέγιστο μίσθωμα που είχε εισπράξει το Δημόσιο μετά το 2017 ήταν 10.000 ευρώ, τότε το ελάχιστο μίσθωμα γίνεται 12.500 ευρώ.

Πηγή ot.gr