ΥΠΕΘΟ: «Λίφτινγκ» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Οι οκτώ παρεμβάσεις για απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών αξιοποίησης κονδυλίων - antilalospress.gr
Μοίρες
+19°C

ΥΠΕΘΟ: «Λίφτινγκ» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Οι οκτώ παρεμβάσεις για απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών αξιοποίησης κονδυλίων

13 Μαΐου 2024 -

Οκτώ παρεμβάσεις οι οποίες αναμένεται να αλλάξουν ριζικά το πλαίσιο διαχείρισης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), προωθεί με νομοσχέδιο το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Απώτερος στόχος η επιτάχυνση και απλούστευση των διαδικασιών απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων με ταυτόχρονη ενεργοποίηση μηχανισμού καταγραφής και παρακολούθησης των έργων, προκειμένου να προλαμβάνονται παρατυπίες και ατασθαλίες.

Οι βασικότερες αλλαγές αφορούν στον πλήρη έλεγχο για το σύνολο των δημοσίων έργων μέσω ειδικού μηχανισμού, ταχύτερες διαδικασίες ένταξης στο νέο πρόγραμμα των νέων έργων, αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων (εθνικών και κοινοτικών), αλλά και ταχύτερη χρηματοδότηση με ενίσχυση της  διαφάνειας των διαδικασιών.

Ειδική εποπτεία θα υπάρχει για τα έργα που αφορούν στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, ενώ θα γίνει διαχωρισμός των έργων με εθνική χρηματοδότηση και εκείνων που  συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς φορείς.

Βάρος θα δοθεί στη διαχείριση του κόστους συντήρησης των έργων που έχουν δοθεί σε χρήση. Για δε τη συμμετοχή του Δημοσίου σε έργα ΣΔΙΤ, θα προηγείται ανάλυση του κόστους που θα αναλαμβάνει το ίδιο.

Προτεραιότητα για το ΥΠΕΘΟ αποτελεί και η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών με στόχο να υπάρχει άμεση, πλήρης και καθαρή εικόνα για τα έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί και για το στάδιο υλοποίησης τους καθώς και για προγράμματα που έχουν «παγώσει». 

Εκτιμάται (από αρμόδια στελέχη) ότι οι προωθούμενες αλλαγές θα επιταχύνουν την υλοποίηση δημοσίων έργων και επενδύσεων κρίσιμων για την ανάπτυξη της χώρας ενώ η αναβαθμισμένη παρακολούθηση θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια της χρήσης των πόρων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το 2024 προβλέπεται πως η συνολική χρηματοδότηση μέσω του ΠΔΕ συμπεριλαμβανομένων και των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης θα ανέλθει σε12,167 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 5,2% του ΑΕΠ της χώρας. Το μερίδιο των συγκεκριμένων προγραμμάτων στην ανάπτυξη υπολογίζεται στο 65% της συνολικής επίδοσης.

Οι πόροι κατανέμονται σε 6,5 δισ. ευρώ για έργα συγχρηματοδοτούμενα, σε 2,050 δισ. ευρώ για έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και σε 3,617 δισ. ευρώ για έργα και δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Με εθνικούς πόρους χρηματοδοτούνται δράσεις που δεν είναι επιλέξιμες σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και σημαντικό μέρος αυτών αποτελούν οι δαπάνες της κρατικής αρωγής, οι οποίες στοχεύουν στην ταχεία ανάκαμψη και την κοινωνική συνοχή των τοπικών οικονομιών που πλήττονται από καταστροφές, συνεπεία ακραίων κλιματικών ή άλλων γεγονότων και για τις οποίες προβλέπονται πιστώσεις 600 εκατ. ευρώ.

Επιμέλεια: Κώστας Τσάβαλος

Πηγή ertnews.gr