ΨΑΡΙΑ - antilalospress.gr
Μοίρες
+19°C

ΨΑΡΙΑ

- 19.03.2024

Η Ευρώπη εισάγει το 71% των ψαριών που καταναλώνει

Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει την επισιτιστική της αυτονομία, τουλάχιστον σε ότι αφορά τα ψάρια: Οι εισαγωγές εκτός ΕΕ αντιπροσωπεύουν ήδη περισσότερο από το 71% του συνολικού όγκου των ψαριών...