ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ - antilalospress.gr
Μοίρες
+19°C

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

- 27.03.2024

Επίσκεψη στον κλωβό φιλοξενίας και εγκλιματισμού γυπών και άλλων ειδών ορνιθοπανίδας στην θέση Αμπελάκια, στην Γέργερη

Σε λειτουργία βρίσκεται ο κλωβός προσαρμογής και ενδυνάμωσης γυπών και άλλων ειδών ορνιθοπανίδας στην θέση Αμπελάκια, στην Γέργερη. Ο κλωβός επισκευάστηκε και λειτουργεί με μέριμνα...