ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ - antilalospress.gr
Μοίρες
+19°C

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

- 29.03.2024

Ατμοσφαιρική ρύπανση: Ο αέρας που αναπνέουμε και η καρδιαγγειακή μας υγεία

Τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία, με αφορμή και την αφρικανική σκόνη, εξηγεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, καθηγητής Καρδιολογίας Γιώργος Κορχιδάκης. Ο καθαρός...