ΑΛΙΕΙΣ - antilalospress.gr
Μοίρες
+19°C

ΑΛΙΕΙΣ

- 26.03.2024

Μόνιμη απαλλαγή αγροτών και αλιέων από το τέλος επιτηδεύματος

Απαλάσσονται από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος αγρότες (κανονικού καθεστώτος) και αλιείς (παράκτιας αλιείας) σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)...