Ούτε μελέτη, ούτε σχέδιο για τη σύνδεση του Νέου Αεροδρομίου στο Καστέλι με τη Μεσαρά - antilalospress.gr
Μοίρες
+19°C

Ούτε μελέτη, ούτε σχέδιο για τη σύνδεση του Νέου Αεροδρομίου στο Καστέλι με τη Μεσαρά

24 Απριλίου 2024 -

Τη σύνδεση της Μεσαράς με το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, είχε ζητήσει από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο Φραγκίσκος Παρασύρης, Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κάνοντας αναφορά στο Τμήμα Τμήμα Καστέλλι (Καινουργίου) Πραιτώρια (Δήμου Αρχανών Αστερουσίων), τονίζοντας ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, υπάρχει μελετητική ωριμότητα για δρόμο μήκους 22 χλμ. Ένα έργο προϋπολογισμού 86 εκ. ευρώ. Ενώ απευθυνόμενος στο Υπουργό ρωτούσε αν σκοπεύει να εντάξει προς χρηματοδότηση το συγκεκριμένο τμήμα του ΝΟΑΚ, καθώς και για το χρηματοδοτικό πλαίσιο που θα ενταχθεί και το  χρονικό ορίζοντα που αναμένεται η έναρξη υλοποίησής του.

Με δήλωσή του ο Φραγκίσκος Παρασύρης υπογραμμίζει «ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, σε τεκμηριωμένη απάντησή του αναφέρει ότι δεν υπάρχει μελέτη για τη σύνδεση του Καστελλίου με τη Μεσαρά και αναγνωρίζει την αναγκαιότητα εκπόνησης μιας τέτοιας μελέτης. Το δε Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, ενημερώνει ότι, αφενός στη Σύμβαση Παραχώρησης του Αεροδρομίου δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για σύνδεση του αεροδρομίου με τη Μεσαρά και αφετέρου δεν απαντά για την πρόθεσή του να χρηματοδοτήσει ένα Τμήμα του ΝΟΑΚ «Καστέλλι Μεσαράς μέχρι τα Πραιτώρεια» για το οποίο υπάρχουν μελέτες».

Η απάντηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αναδεικνύει το γεγονός ότι στην ουσία η σύνδεση της Μεσαράς με το Νέο Αεροδρόμιο δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης.

Από την πλευρά του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης τονίζεται ότι δεν υπάρχει μελέτη για τη σύνδεση του Καστελλίου με τη Μεσαρά. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ο.Α.Κ. επισημαίνει ότι για την σύνδεση των Προτορίων με το νέο αεροδρόμιο Καστελίου εξ’ όσων γνωρίζουμε, δεν υπάρχει σχετική μελέτη, αλλά η Υπηρεσία μας εκτιμά ότι απαιτείται η εκπόνηση  αναγνωριστικής μελέτης οδοποιίας και μελέτης κόστους-οφέλους, προκειμένου να τεκμηριωθεί τεχνικο-οικονομικά η αναγκαιότητα ή όχι της χάραξης αυτής.

 

Η απάντηση του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών

«Στο πλαίσιο της Σύμβασης Παραχώρησης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη, Κατασκευή και Χρηματοδότηση των οδικών του συνδέσεων», που κυρώθηκε με τον ν. 4612/2019, προβλέπεται η οδική σύνδεση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης με την Επαρχιακή Οδό Ηράκλειο- Βιάννος στον Ανισόπεδο Κόμβο Αρκαλοχωρίου. Η Επ. Οδός Ηράκλειο – Βιάννος συνδέεται με την Επ. Οδό Τυμπάκι – Μοίρες – Αγίοι Δέκα- Χάρακας (Πραιτώρεια) – Μάρθα, η οποία αποτελεί και τμήμα του υφιστάμενου Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης, οδοί που δεν περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης.

Η απάντηση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης

 

  1. Τμήμα Καστέλλι (Καινουργίου) Πραιτώρια (Δήμου Αρχανών Αστερουσίων)

Το τμήμα αυτό βρίσκεται σε μελετητική ωριμότητα καθώς στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο

«Λοιπές μελέτες ολοκλήρωσης του οδικού άξονα Αγ. Βαρβάρα – Αγ. Δέκα – Βιάννος – Ιεράπετρα – Παχειά Άμμος, Τμήμα : Προτορια – Αγ .Δέκα»  (Ενάριθμο έργου :  2023ΝΑ47100135) έχουν εγκριθεί τόσο οι περιβαλλοντικοί όροι για το υποτμήμα «Προτόρια – Στόλοι» (ΑΕΠΟ αρ. πρωτ. οικ. 2394/1-7-16 Α.Δ.Κ./ΑΔΑ:62ΡΛΟΡ1Θ-ΜΒΧ) όσο και για το υποτμήμα «Στόλοι – Αγ. Δέκα» (ΑΕΠΟ αριθμ. πρωτ 227π.ε./21-12-18 Α.Δ.Κ./  ΑΔΑ:ΨΩΛΙΟΡ1Θ-2ΛΓ). Όσον αφορά το υποτμήμα «Προτόρια – Στόλοι» έχει εγκριθεί η οριστική μελέτη οδοποιίας αρτηρίας, παράλληλου δικτύου και ισόπεδων κόμβων (αρ. πρωτ. 293036/22-09-2022 Γ.Δ.Σ.Υ.) ενώ για το υποτμήμα «Στόλοι – Αγ. Δέκα» με το υπ. αριθμ. 58/04-01-2024 έγγραφο μας έχει διαβιβαστεί η οριστική μελέτη οδικών έργων στο Υ.ΥΠΟ.ΜΕ./ΓΓΥ/Δ.Ο.Υ. προς έγκριση.

 

  1. Τμήμα Πραιτώρια – Αεροδρόμιο Καστελλίου

Για την σύνδεση των Προτορίων με το νέο αεροδρόμιο Καστελίου εξ’ όσων γνωρίζουμε, δεν υπάρχει σχετική μελέτη, αλλά η Υπηρεσία μας εκτιμά ότι απαιτείται η εκπόνηση  αναγνωριστικής μελέτης οδοποιίας και μελέτης κόστους-οφέλους, προκειμένου να τεκμηριωθεί τεχνικο-οικονομικά η αναγκαιότητα ή όχι της χάραξης αυτής.

Καθώς η κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι βρίσκεται σε εξέλιξη κρίνεται επιτακτική η ανάγκη σύνδεσης του με την Ιεράπετρα, την Βιάννο, τον Μύρτο και γενικά με όλες τις περιοχές της νότιας Κρήτης. Με την υλοποίηση του Ν.Ο.Α.Κ. του οποίου μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν το τμήμα από την Παχειά Άμμο έως τους Αγ. Δέκα μειώνεται η απόσταση και ο χρόνος προσέγγισης του νέου αεροδρομίου από τις νότιες περιοχές καθώς σε διαφορετική περίπτωση η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω Β.Ο.Α.Κ. με την απόσταση και το χρόνο να αυξάνονται. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η απόσταση Ιεράπετρα – Καστέλι μέσω Β.Ο.Α.Κ είναι 90,9 km ενώ με τον Ν.Ο.Α.Κ. μειώνεται κατά 20,80 km (70,1 km) και ο αντίστοιχος χρόνος τουλάχιστον κατά 17 λεπτά (από 1 ώρα και 34 λεπτά σε 1 ώρα και 17 λεπτά).

 

Ακολουθεί και σχετικός χάρτης του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης