Λογοδοσία - antilalospress.gr
Μοίρες
+19°C

Λογοδοσία

19 Απριλίου 2024 -

Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής του δήμου Φαιστού θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Πέμπτη 25 Απριλίου στο Δημαρχείο στις Μοίρες. Το κάλεσμα του προεδρείου του ΔΣ Φαιστού αφορά την 2η ειδική συνεδρίαση που θα ξεκινήσει στις 19:30.

Μάλιστα αναφέρεται ότι όποιος  Δημοτικός Σύμβουλος ή Πρόεδρος  Δημοτικής Κοινότητας επιθυμεί να  θέσει κάποιο θέμα (μέχρι 1 έκαστος ) που αφορά το έργο της Δημοτικής αρχής πρέπει να το  καταθέσει  εγγράφως και αυτοπροσώπως στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν από την συνεδρίαση δηλαδή το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 22/04/2024 και ώρα 12:00 π.μ.

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού της λογοδοσίας το έγγραφο του αιτήματος -ερώτηση πρέπει να φέρει :

τον τίτλο Αίτημα λογοδοσίας ,να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του αιτούντος ,την ιδιότητα του ως αιρετός ,την ημερομηνία ,το θέμα ,τον αρμόδιο ο οποίος καλείται να λογοδοτήσει (Δήμαρχο – Αντιδήμαρχο – Εντεταλμένο σύμβουλο – Πρόεδρο ΔΕΥΑΦ κτλ.,)Μια σύντομη ανάπτυξη του θέματος (10 σειρές) και την διατύπωση του ερωτήματος.