Η αλλαγή στις προσλήψεις αναπληρωτών – Ποιοι έχουν προτεραιότητα - antilalospress.gr
Μοίρες
+19°C

Η αλλαγή στις προσλήψεις αναπληρωτών – Ποιοι έχουν προτεραιότητα

11 Ιουλίου 2024 -

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση συμπεριλαμβάνονται αλλαγές στον τρόπο πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στο άρθρο 17, στην παράγραφο 21 «21. Αν δεν είναι δυνατή η κάλυψη των λειτουργικών κενών με τις διαδικασίες των παρ. 18 έως 20, τα κενά αυτά καλύπτονται με διάθεση μόνιμων εκπαιδευτικών που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο. Στη διάρκεια της διάθεσης οι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε αξιολόγηση του διδακτικού και παιδαγωγικού τους έργου, καθώς και της υπηρεσιακής συνέπειας και επάρκειάς τους, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 20. Εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει παράσχει υπηρεσία με τη μορφή διάθεσης σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με θετική αξιολόγηση, δεν εκπληρώνει μονοετή εισαγωγική θητεία, αν τοποθετηθεί μεταγενέστερα με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

Αν δεν είναι δυνατή η κάλυψη των λειτουργικών κενών σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, τα κενά καλύπτονται από αναπληρωτές ή ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) και το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄102). Κατά τη διαδικασία προσλήψεων εκπαιδευτικών στην κατηγορία της γενικής εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής, οι προσλήψεις στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες. Με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., μετά από εισήγηση των οικείων ΕΠ.Ε.Σ., προσδιορίζονται οι λειτουργικές ανάγκες των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. ανά κλάδο, ειδικότητα, βαθμίδα εκπαίδευσης σε προσωρινούς αναπληρωτές, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, οι οποίες καταχωρούνται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εγκρίνεται ο αριθμός των προς πλήρωση λειτουργικών κενών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης, με βάση τις ως άνω προσδιορισθείσες λειτουργικές ανάγκες και την παρεχόμενη από το αρμόδιο όργανο έγκριση πίστωσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι γενικές διατάξεις περί πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και μειωμένου ωραρίου, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4589/2019, το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 και το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).».

Με λίγα λόγια, οι προσλήψεις εκπαιδευτικών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία προηγούνται σε σχέση με τις προσλήψεις στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες.

 

Πηγή: dnews.gr