Δωρεάν οδοντιατρικές και παιδιατρικές εξετάσεις για τους μαθητές σε Ζαρό, Μοίρες, Τυμπάκι – Οδοιπορικό δράσεων εκπαίδευσης -επιμόρφωσης και ιατρικών – οδοντιατρικών εξετάσεων από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - antilalospress.gr
Μοίρες
+19°C

Δωρεάν οδοντιατρικές και παιδιατρικές εξετάσεις για τους μαθητές σε Ζαρό, Μοίρες, Τυμπάκι – Οδοιπορικό δράσεων εκπαίδευσης -επιμόρφωσης και ιατρικών – οδοντιατρικών εξετάσεων από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

17 Μαΐου 2024 - /

Με ένα μεγάλο Οδοιπορικό σε ολόκληρη την Κρήτη «κορυφώνεται» η σειρά Δωρεάν Δράσεων Ολιστικής Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Παρέμβασης που υλοποιούν πανελλαδικά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι Δωρεάν Δράσεις απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους και σχετίζονται με κρίσιμους τομείς που αφορούν τη ζωή και τα δικαιώματα των παιδιών.

Το Οδοιπορικό διοργανώνεται ως μέρος του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Artificial Intelligence -eLearning – eCreativity 2024» που θα πραγματοποιηθεί στις 24-25  Μαΐου 2024 στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, σε συνδιοργάνωση του Εργαστηρίου Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης με τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», την Περιφέρεια Κρήτης, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), το ελληνικό παράρτημα του Shanghai International Studies University, τη Microsoft Ελλάς και το Institute of Entrepreneurship Development (iED).

Στο πλαίσιο του Οδοιπορικού, οι μαθητές και μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες και εκπαιδευτικοί των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε:

Δράσεις Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ασφαλής και Δημιουργική Πλοήγηση στο Διαδίκτυο» που έχει σχεδιαστεί από την επιστημονική ομάδα του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με την καθοδήγηση και με την παιδαγωγική επιμέλεια του Εργαστηρίου Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης

Δωρεάν Προληπτικές Ιατρικές και Οδοντιατρικές Εξετάσεις για Παιδιά, στο πλαίσιο της Δράσης Προληπτικής Ιατρικής / Οδοντιατρικής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» που υλοποιεί ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» από το 2002.

Το Οδοιπορικό Δωρεάν Δράσεων Ολιστικής Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Παρέμβασης, το οποίο είχε προανακοινωθεί τον Νοέμβριο κατά την ημέρα υπογραφής του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», μετρά ήδη 7 σταθμούς (Κέα, Κορωπί Αττικής, Καλαμάτα, Κεντρική Εύβοια, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και Λάρισα), κι έρχεται στην Κρήτη εορταστικά, στο πλαίσιο του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Artificial Intelligence -eLearning – eCreativity 2024», για να τιμήσει τον τόπο όπου γεννήθηκε η ιδέα να συμπράξουν οι δύο φορείς, με κοινό στόχο την αξιοποίηση στο μέγιστο των δράσεων, της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας που έχει αναπτύξει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με τα στελέχη του, τα 28 χρόνια δράσης τους, για την προστασία κάθε παιδιού και κάθε οικογένειας στη χώρα μας.

Το οδοιπορικό στην Κρήτη υλοποιείται με τη στήριξη πολλών φορέων που ενώνουν τις δυνάμεις τους και συγκεκριμένα πραγματοποιείται σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, με τους Ιατρικούς και Οδοντιατρικούς Συλλόγους της Κρήτης, με την Αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και των κατά τόπους Δήμων της Κρήτης, καθώς επίσης με την πολύτιμη υποστήριξη πολλών τοπικών επιχειρήσεων που θα υποστηρίξουν με φιλοξενία τις δράσεις στους επιμέρους προορισμούς, ενώ αξίζει να αναφερθεί πως οι Δωρεάν Προληπτικές Ιατρικές και Οδοντιατρικές Εξετάσεις για Παιδιά υλοποιούνται με την αρωγή του ΟΠΑΠ.

Αναλυτικά, οι δράσεις

Δράσεις Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ασφαλής και Δημιουργική Πλοήγηση στο Διαδίκτυο».

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να εξερευνήσουν βιωματικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο διαδικτυακό περιβάλλον, ενισχύοντας την κριτική τους σκέψη και αναπτύσσοντας αντανακλαστικά ανάληψης πρωτοβουλίας, ευθύνης και δράσης για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων. Ο ψηφιακός και ο πραγματικός κόσμος, έχουν ισοδύναμη θέση στο πλαίσιο του προγράμματος. Από δραστηριότητες που προσκαλούν τα παιδιά να συνεργαστούν, να ανακαλύψουν και να σκεφτούν κριτικά γύρω από θέματα του ψηφιακού κόσμου, όπως είναι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και η προστασία τους, σε δραστηριότητες δημιουργίας με χειροπιαστά υλικά και δράσης στον πραγματικό κόσμο, τα παιδιά ενθαρρύνονται να διατηρούν μια ισορροπημένη και δημιουργική σχέση ανάμεσα στην ψηφιακή και πραγματική ζωή, αξιοποιώντας στοιχεία του πραγματικού κόσμου στον ψηφιακό και αντίστροφα. Μεθοδολογικά, το πρόγραμμα βασίζεται στη διερευνητική μάθηση, τη συνεργασία σε ομάδες, το παιχνίδι, καθώς επίσης τη δημιουργία με χρήση εργαλείων από τον ψηφιακό και τον πραγματικό κόσμο.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και του Εργαστηρίου Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από την επιστημονική ομάδα του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με την καθοδήγηση και με την παιδαγωγική επιμέλεια του Εργαστηρίου Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης και υλοποιείται στο πλαίσιο Συμφώνου Συνεργασίας που έχουν υπογράψει οι δύο φορείς, δεσμευόμενοι για από κοινού ανάπτυξη τεχνολογικών εργαλείων και παιδαγωγικών προσεγγίσεων που θα επιφέρουν λύσεις σε ζητήματα που απασχολούν τα παιδιά και τους νέους σήμερα και θα μιλούν στη γλώσσα των παιδιών, ώστε να προλάβουν σοβαρές καταστάσεις, όπως είναι η κακοποίηση, ο εκφοβισμός, η ασφάλεια στο διαδίκτυο κ.λπ.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο 1ο Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» από «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

 

Δωρεάν εξετάσεις

Δωρεάν Προληπτικές Ιατρικές και Οδοντιατρικές Εξετάσεις για Παιδιά, στο πλαίσιο της Δράσης Προληπτικής Ιατρικής / Οδοντιατρικής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» που υλοποιεί ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» από το 2002.

Η Δράση διοργανώνεται από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και τους Ιατρικούς και Οδοντιατρικούς Συλλόγους της Κρήτης, καθώς επίσης φέρει την πολύτιμη Αιγίδα των Δήμων στους οποίους θα υλοποιηθεί.

Για την υλοποίηση της Δράσης «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα διαθέσει το Κινητό Πολυϊατρείο «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» του Οργανισμού, στο οποίο καθημερινά θα βρίσκονται εθελοντικά Οδοντίατροι, Παιδίατροι, Οφθαλμίατροι, ΩΡΛ καθώς και εξειδικευμένο προσωπικό του Οργανισμού.

Οι Ιατροί και οι Οδοντίατροι που εθελοντικά συμμετέχουν στο προληπτικό πρόγραμμα θα εξετάσουν δωρεάν όλα τα παιδιά που θα επισκεφτούν το Κινητό Πολυϊατρείο «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ».

Παράλληλα, θα γίνεται ενημέρωση σε κάθε παιδί και στον συνοδό του για την κατάσταση της υγείας του εξεταζόμενου και για τη σημασία της πρόληψης, παραδίδοντάς του και Ατομικό Δελτίο Εξέτασης.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποιεί προληπτικές ιατρικές και οδοντιατρικές εξετάσεις σε όλα τα παιδιά, με έμφαση σε όσα ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, δεν έχουν πρόσβαση σε ιατρικά κέντρα, βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό ή λόγω οικονομικών/άλλων δυσκολιών και δεν έχουν κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα. Από την έναρξη της δράσης (2002) μέχρι σήμερα έχουν υποστηριχθεί 156.273 παιδιά. Το Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής και Οδοντιατρικής λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Υγείας, βάσει μνημονίων συνεργασίας που έχει υπογράψει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με τα ως άνω Υπουργεία, και σε συνεργασία πάντα με περιφερειακούς και τοπικούς φορείς και συλλόγους, με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών πρόληψης και ευαισθητοποίησης στα παιδιά.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας «ΟΠΑΠ Στη Γειτονιά», ο ΟΠΑΠ σε συνεργασία με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» υλοποιούν Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ», προσφέροντας δωρεάν εξετάσεις σε παιδιά με τη συνεργασία των κατά τόπους Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων και των τοπικών φορέων.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται με τα σύγχρονα Κινητά Πολυϊατρεία Προληπτικής Ιατρικής του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», τα οποία επισκέπτονται Περιφέρειες σε ολόκληρη τη χώρα.

Το Οδοιπορικό στην Κρήτη περνάει από τη Μεσαρά

 

Αναλυτικά, οι σταθμοί του Οδοιπορικού στην Κρήτη είναι οι παρακάτω:

13-17 Μαΐου, Π.Ε. Ηρακλείου & Λασιθίου

Τις πρώτες δύο ημέρες 13 και 14 Μαΐου δωρεάν εξετάσεις έγιναν στην Κριτσά, στο Τζερμιάδο στο Αρκαλοχώρι και στο Καστέλι Πεδιάδος.

Επίσης ξεκίνησαν χθες Πέμπτη 16 Μαΐου και συνεχίζονται και σήμερα στη Μεσαρά ως εξής:

Δήμος Φαιστού (16-17 Μαΐου, Μοίρες, Ζαρός και Τυμπάκι):

Δωρεάν Οδοντιατρικές (16/5) και Παιδιατρικές (17/5) εξετάσεις στις Μοίρες

Δωρεάν Παιδιατρικές Εξετάσεις στο Ζαρό (16/5)

Δωρεάν Οδοντιατρικές Εξετάσεις στο Τυμπάκι (17/5)

Στο Ρέθυμνο

20-26 Μαΐου, Π.Ε. Ρεθύμνης

Δήμος Ρεθύμνης (20-24 Μαΐου, Μαρίνα Ρεθύμνου):

Δωρεάν Ιατρικές Εξετάσεις (20-22/5 Οδοντ/κές, 23/5 Παιδιατρικές, 24/5 ΩΡΛ)

Δήμος Ρεθύμνης (22-26 Μαΐου, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου):

Δωρεάν Δράσεις Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης για μικρούς (πρωί) και μεγάλους (απόγευμα)

Δήμος Ανωγείων (21 Μαΐου, Ανώγεια):

Δωρεάν Ιατρικές Εξετάσεις (ΩΡΛ)

Δήμος Αμαρίου (22 Μαΐου, Απόστολοι):

Δωρεάν Οδοντιατρικές Εξετάσεις

Δήμος Μυλοποτάμου (23 Μαΐου, Λιβάδια):

Δωρεάν Ιατρικές Εξετάσεις (ΩΡΛ)

Δήμος Αγίου Βασιλείου (24 Μαΐου, Σπήλι):

Δωρεάν Οδοντιατρικές Εξετάσεις

Στα Χανιά

 

27-31 Μαΐου, Π.Ε. Χανίων

Δήμος Χανίων (27-31 Μαΐου, Στρατόπεδο Μαρκόπουλου-Χανιά):

Δωρεάν Οδοντιατρικές Εξετάσεις

Δωρεάν Δράσεις Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης για μικρούς (πρωί) και μεγάλους (απόγευμα)

Δήμος Αποκορώνου (27-29 Μαΐου, Κουρνάς, Καλύβες & Βάμος):

Δωρεάν Οδοντιατρικές Εξετάσεις

Δήμος Πλατανιά (30-31 Μαΐου, Κολυμβάρι & Πλατανιάς):

Δωρεάν Οδοντιατρικές Εξετάσεις

Στο Λασίθι

3-6 Ιουνίου, Π.Ε. Λασιθίου

Δήμος Σητείας (3-4 Ιουνίου, Σητεία, Σφάκα & Χανδράς):

Δωρεάν Οδοντιατρικές Εξετάσεις στη Σητεία (3-4/6), στη Σφάκα (3/6) και στον Χανδρά (4/6)

Δωρεάν Δράσεις Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης για μικρούς (πρωί) και μεγάλους (απόγευμα) στη Σητεία (3-4/6)

Δήμος Ιεράπετρας (5-6 Ιουνίου, Ιεράπετρα, Γρα Λυγιά & Μακρύς Γυαλός):

Δωρεάν Οφθαλμιατρικές Εξετάσεις στην Ιεράπετρα (5-6/6)

Δωρεάν Οδοντιατρικές Εξετάσεις στη Γρα Λυγιά (5/6) και στον Μακρύ Γυαλό (6/6)

Δωρεάν Δράσεις Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης για μικρούς (πρωί) και μεγάλους (απόγευμα) στην Ιεράπετρα (5-6/6)