«Ανακαινίζω – ΝοικιάΤην Παρασκευή 5 Απριλίου 2024, λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών, με…ζω»: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις, ποιες δαπάνες επιδοτούνται - antilalospress.gr
Μοίρες
+19°C

«Ανακαινίζω – ΝοικιάΤην Παρασκευή 5 Απριλίου 2024, λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών, με…ζω»: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις, ποιες δαπάνες επιδοτούνται

3 Απριλίου 2024 -

Αρχισε η αντίστροφη μέτρηση για να ανοίξει η πλατφόρμα του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», που θα δώσει την ευκαιρία σε χιλιάδες ιδιοκτήτες κλειστών σπιτιών να τα ανακαινίσουν και στη συνέχεια να τα αξιοποιήσουν. Στόχος του μέτρου είναι να «πέσουν» κενά ακίνητα στην αγορά, με την ελπίδα η αυξημένη προσφορά να μειώσει τις τιμές των ενοικίων που αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά.

 

Αναλυτικά, επιδοτείται η ανακαίνιση κατοικιών που:

  • είναι έως 100 τ.µ. και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή,
  • ο ωφελούμενος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον το 50% της επικαρπίας ή της πλήρους κυριότητας
  • οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 40.000€ και ακίνητη περιουσία έως 300.000€
  • η κατοικία να µην ήταν δηλωμένη α’ κατοικία, ούτε µισθωµένη και να είναι δηλωµένη ως κενή στο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των 3 τελευταίων ετών

 «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Η επιδότηση και οι προϋποθέσεις

Οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» επιδοτούνται για την πραγματοποίηση δαπανών επισκευής και ανακαίνισης επί του ακινήτου τους, ύψους μέχρι 10.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα υλικά και τις εργασίες.

Η επιδότηση ανέρχεται στο 40% των πραγματοποιηθεισών δαπανών και χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

β) μετά την ανακαίνιση προχωρούν σε εκμίσθωση του ακινήτου με διάρκεια τριών τουλάχιστον ετών.

Μετά την έγκριση της αίτησης, θα εκταμιεύεται στον ενεργό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, η προκαταβολή της επιδότησης, η οποία ανέρχεται στο 50% επί του προϋπολογιζόμενου ποσού επιδότησης. Η πληρωμή των επιλέξιμων δαπανών πραγματοποιείται υποχρεωτικά και αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο και θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε βάθος έξι μηνών από την ημερομηνία έγκρισης σε διαφορετική περίπτωση η προκαταβολή ανακαλείται και αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

 «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Επιλέξιμες δαπάνες

Στις επιλέξιμες δαπάνες εντάσσονται μεταξύ άλλων ανακαίνιση χώρων μπάνιου, ειδών υγιεινής ή χώρων κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου και εσωτερικών θυρών, αντικατάσταση ή επισκευή ερμαρίων, αντικατάσταση δαπέδων, αντικατάσταση ή επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση ή επισκευή δομικών στοιχείων, επιχρισμάτων, πλακιδίων, χρωματισμών και λοιπές αντίστοιχες εργασίες. Ακόμη εντάσσονται οι ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ για τις οικοδομικές εργασίες ανακαίνισης και επισκευής, αλλά και οι δαπάνες υπηρεσιών μηχανικού για τυχόν εκδόσεις αδειών ή εκπόνησης μελετών ή έκδοσης πιστοποιητικών.

 

Πηγή: dnews.gr