Μοίρες https://www.booked.net
+17°C

Αγροτικά

Ιδιόκτητη γη, τυπική απόδοση και κάρτα ανεργίας χτίζουν τα μόρια για υποψήφιους Νέους Αγρότες

Στον υπολογισμό των μορίων ένταξης στο Μέτρο Νέων Αγροτών μετρούν η γη του συζύγου και η ανεργία ακόμα και διακοπτόμενη. Δεκτή η αναστολή φοίτησης για τις ανάγκες των κριτηρίων ένταξης με βάση παλιότερη διευκρινιστική εγκύκλιο...

Περισσότερα
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΓΡΟΓΗ - ΗΛΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

Εργάτες γης: Με ποια διαδικασία θα γίνει η μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών

H Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνοκάρπων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς για τις διαδικασίες μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών για εποχιακή απασχόληση σε αγροτικές εργασίες...

Περισσότερα
ΣΗΦΑΚΗΣ ΟΠΤΙΚΑ

Τα ψηλά ναύλα των πλοίων δυσκολεύουν τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων

Σηµαντική αύξηση παρουσιάζεται στο κόστος µεταφοράς εµπορευµάτων ανά τον κόσµο και κατ’ επέκταση και στις τελικές τιµές των προϊόντων λόγω των αναταράξεων των περιορισµών που δηµιουργεί η πανδηµία και κυρίως η έλλειψη εµπορευµατοκιβωτίων στην Κίνα...

Περισσότερα