Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμός αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο Γόρτυνας - antilalospress.gr
Μοίρες
+19°C

Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμός αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο Γόρτυνας

11 Μαρτίου 2024 -

Η 6η Τακτική Συνεδρίαση του έτους 2024 του Δημοτικού Συμβουλίου Γόρτυνας, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαρτίου, ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Γόρτυνας, στους Αγίους Δέκα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

-Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Γόρτυνας έτους 2024.

Θα ακολουθήσει η 7η Ειδική Συνεδρίαση, στις 20:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

-Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Γόρτυνας, έπειτα από τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και έγκριση της στοχοθεσίας στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου.