Στον αέρα το πρόγραμμα «Μεταποίησης γεωργικών προϊόντων» - antilalospress.gr
Μοίρες
+19°C

Στον αέρα το πρόγραμμα «Μεταποίησης γεωργικών προϊόντων»

22 Μαρτίου 2024 - /

Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επενδυτές ότι αναρτήθηκε προδημοσίευση της πρόσκλησης της Παρέμβασης  Π3-73-2.3 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» (ΣΣ ΚΑΠ 2023– 2027).

  1. Στόχος: η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, για την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε μεταποιημένα ποιοτικά προϊόντα αλλά και την αύξηση των δυνατοτήτων διείσδυσης στις διεθνείς αγορές, μέσω της αξιοποίησης της πρώτης ύλης της πρωτογενούς παραγωγής, της ενσωμάτωσης της καινοτομίας, της ανάπτυξης μεθόδων και διαδικασιών προστασίας του περιβάλλοντος που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Καθοριστική σημασία για τη στήριξη των επενδύσεων έχει τόσο η διατήρηση όσο και η δημιουργία θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας στην κοινωνική σταθερότητα και στην οικονομική ανάπτυξη τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας. Προτεραιότητα, στην περίπτωση επιχορήγησης δίνεται, μεταξύ των άλλων, σε επιχειρήσεις μεταποίησης και τυποποίησης γεωργικών προϊόντων με σήμανση (Εθνικά και Ενωσιακά Πρότυπα) καθώς και σε επιχειρήσεις που μετέχουν σε σχήματα συμβολαιακής γεωργίας.
  2. Περιοχή εφαρμογής: Όλη η χώρα
  3. Επιλέξιμοι Δικαιούχοι: οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και οι μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (ως πρώτη ύλη) και το τελικό προϊόν είναι γεωργικό.

Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

  1. Επιλέξιμος Προϋπολογισμός: από 400.001,00 ευρώ μέχρι και 5.000.000,00 ευρώ.

Η Παρέμβαση Π3-73-2.3 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο (Π.Δ.Ε.).

  1. Ένταση στήριξης: 

Περιφέρεια Κρήτης: 65%

 

Προβλέπεται προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσης κατά 10%, για επενδύσεις που στοχεύουν σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ύδατος, εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, μείωση της χρήσεις αποβλήτων.

  1. Επιλέξιμοι Τομείς – Δράσεις: Η πρώτη ύλη και τα τελικά προϊόντα δύναται να ανήκουν στους ακόλουθους τομείς: Κρέας (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοιρινά, πουλερικά, κουνέλια), Γάλα, Αυγά, Μέλι, Ζωοτροφές, Δημητριακά, Ελαιούχα Προϊόντα, Οπωροκηπευτικά, Οίνος, Ξύδι, Άνθη, Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.

 

Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τομείς αφορούν κυρίως σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων όπως θα εξειδικευθούν στο θεσμικό πλαίσιο ανάλογα με τον τομέα.

  1. Περίοδος και τρόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης, αξιολόγηση και επιλογή των δικαιούχων: Θα εκδοθεί δημόσια πρόσκληση στην οποία θα προσδιορίζονται η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης και το συνολικό ποσό της Δημόσιας ενίσχυσης που διατίθεται. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

Η επιλογή και ένταξη των δικαιούχων γίνεται με συγκριτική αξιολόγηση, βαθμολόγηση της κάθε αίτησης  και στήριξη αυτών μέχρι την κάλυψη των διαθέσιμων πιστώσεων.

  1. Πληροφορίες – Δημοσιότητα:  Η Προδημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης κοινοποιείται στις Περιφέρειες της χώρας, αναρτάται στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr και της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr (Ανακοινώσεις).