Ξανά λειψό το φετινό τσεκ, το 2025 η πρώτη επιστροφή κονδυλίων για κατανομή επιπλέον ποσών με την βασική - antilalospress.gr
Μοίρες
+19°C

Ξανά λειψό το φετινό τσεκ, το 2025 η πρώτη επιστροφή κονδυλίων για κατανομή επιπλέον ποσών με την βασική

21 Ιανουαρίου 2024 -

Με τα «κοµµένα» δικαιώµατα του 2023 θα λειτουργήσει ο µηχανισµός επιδοτήσεων και το 2024, µε τη µόνη διαφορά που θα επέλθει να οφείλεται στη λεγόµενη σύγκλιση. Η οριζόντια περικοπή κατά 21% στο µέσο όρο ήταν «µία και έξω» µε τον προϋπολογισµό πλέον να µένει σταθερός έως το 2026 στα 829 εκατ. ευρώ, συν οποιαδήποτε προσθήκη από περισσευούµενα κονδύλια των eco-schemes.
Ως εκ τούτου οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι για φέτος θα πρέπει να περιµένουν διαφοροποίηση της µέσης αξίας δικαιωµάτων τους µόνο λόγω του µηχανισµού σύγκλισης. ∆ηλαδή τα δικαιώµατα που αποκλίνουν από το µέσο όρο ανά αγρονοµική περιφέρεια θα τον πλησιάσουν κατά 25% είτε µε µείωση είτε µε αύξηση της αξίας τους.

O µέσος όρος δεν έχει ακόµη δηµοσιοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς θα πρέπει να λήξει το όλο ζήτηµα µε τις διορθώσεις, τις ενστάσεις, τους ελέγχους κ.λπ και να οριστικοποιηθεί ο αριθµός των δικαιωµάτων που τελικώς ενεργοποιούνται και πληρώνονται. Σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις, ο µέσος όρος θα κινηθεί στα επίπεδα που προβλέπεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ δηλαδή κοντά στα 21 ευρώ για τις αροτραίες, στα 27 ευρώ για τις µόνιµες-δενδρώδεις και στα 17 ευρώ για τα βοσκοτόπια.

Υπενθυµίζεται ότι η µείωση που επήλθε το 2023 ήταν ανά αγρονοµική περιφέρεια η εξής:

  • Βοσκότοποι: 27% µείωση βασικής ενίσχυσης.
  • Αρόσιµες: 17% µείωση βασικής ενίσχυσης.
  • Μόνιµες καλλιέργειες: 19% µείωση βασικής ενίσχυσης.

Η περίπτωση επιστροφής κονδυλίων στις άµεσες ενισχύσεις

Για το αν τώρα επιστρέψουν τελικώς κονδύλια από τον Πυλώνα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης σε εκείνον των άµεσων ενισχύσεων, για το 2024 τέτοιο ενδεχόµενο µοιάζει σχεδόν αδύνατο µε τις όποιες τέτοιες «µεγάλες» αλλαγές στο φάκελο να αναµένονται για το έτος ενίσχυσης 2025. Σύµφωνα µε πληροφορίες, συνολικά πρόκειται για ένα ποσό ύψους 189.167.000 ευρώ που έχει µετακινηθεί. Εφόσον αυτό επιστρέψει οι άµεσες ενισχύσεις διαµορφώνονται ως εξής:

  • Βασική ενίσχυση: Αύξηση από 829.567.104 ευρώ στα 956.306.474 ευρώ. Οπότε ο µέσος όρος των δικαιωµάτων αυξάνεται αντίστοιχα στα 24,7 ευρώ το στρέµµα στις αροτραίες, στα 31,1 ευρώ για τις δενδρώδεις και στα 20,2 ευρώ για τα βοσκοτόπια.
  • Αναδιανεµητική ενίσχυση: Αύξηση από τα 174.032.766 ευρώ στα 189.167.000 ευρώ.
  • Eco-schemes (οικολογικά σχήµατα-πρώην πρασίνισµα): Αύξηση από τα 426.444.327 ευρώ στα 473.736.727 ευρώ.

Από την άλλη, σταθερό θα παραµείνει το ποσό των επιδοτήσεων για τη συµπληρωµατική ενίσχυση νεαρών αγροτών (28 εκατ. ευρώ), για τις συνδεδεµένες ενισχύσεις (245.270.569 ευρώ) και για την ειδική ενίσχυση βάµβακος (183.996.000 ευρώ).

Πηγή : agronews.gr