Νερό - antilalospress.gr
Μοίρες
+19°C

Οι βροχές των τελευταίων ημερών έκαναν το θαύμα τους και νερό στα φράγματα έχει μπει αρκετό. Σίγουρα όχι όσο θα ήθελαν οι αρμόδιοι όμως εδώ είναι που θα πρέπει να γίνει μία σωστή διαχείριση των ποσοτήτων που υπάρχουν. Ειδικά στη Φανερωμένη θα πρέπει η άντληση να γίνεται με προσοχή και με σχεδιασμό και όχι ανεξέλεγκτα. Το φράγμα δεν έχει γεμίσει και θεωρείται πως είναι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει λοιπόν ο ΤΟΕΒ να προσέξει ώστε να μην αδειάσει το φράγμα πριν την ώρα του.