Κομισιόν: Νέες προτάσεις αποστέλλει στα κράτη μέλη για την ΚΑΠ με περισσότερες διευκολύνσεις και εξαιρέσεις από υποχρεώσεις (video) - antilalospress.gr
Μοίρες
+19°C
Κομισιόν: Νέες προτάσεις αποστέλλει στα κράτη μέλη για την ΚΑΠ με περισσότερες διευκολύνσεις και εξαιρέσεις από υποχρεώσεις (video)

Κομισιόν: Νέες προτάσεις αποστέλλει στα κράτη μέλη για την ΚΑΠ με περισσότερες διευκολύνσεις και εξαιρέσεις από υποχρεώσεις (video)

15 Μαρτίου 2024 -

Η Κομισιόν αναμένεται να στείλει σήμερα νέες προτάσεις στα κράτη μέλη με στόχο ακόμη μεγαλύτερη διευκόλυνση και εξαιρέσεις από υποχρεώσεις.

Βασικός πυλώνας αναμένεται να είναι οι καιρικές συνθήκες και η δυνατότητα παρέκκλισης των αγροτών. Επίσης, η δυνατότητα να παρεκκλίνουν από υποχρεώσεις εάν αυτές έχουν περισσότερες συνέπειες αντί να βοηθούν.

Σημαντικό κομμάτι αποτελεί η ακύρωση της απαίτησης για διατήρηση 4% αρόσιμης έκτασης υπό αγρανάπαυση ή διατήρησης με μη παραγωγικά στοιχεία, αλλά και εξαιρέσεις για γεωργικές εκτάσεις μέχρι 10 εκτάρια.

Αντί γι’ αυτό η πρόταση θα κάνει λόγο για εθνικά οικολογικά προγράμματα με εθελοντική εφαρμογή με οικονομική ενίσχυση για τους αγρότες, ώστε να δοθούν κίνητρα για τη βιοποικιλότητα.  

Αυτές οι προτάσεις δεν σημαίνει ότι θα περάσουν όλες και ακριβώς έτσι. Χρειάζεται συζήτηση και ζύμωση. όμως φαίνεται διάθεση να κινηθούν γρήγορα τα πράγματα.  Συζήτηση για το αγροτικό θα γίνει και στη σύνοδο κορυφής, όμως το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στην Επιτροπή η οποία μέσα από προτάσεις που θα συζητιούνται εν συνεχεία σε επίπεδο μόνιμων αντιπροσώπων θα προσπαθήσει με τα κράτη-μέλη να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Το επόμενο διάστημα έμφαση θα δοθεί σε επιπλέον πρωτοβουλίες και στην αντιμετώπιση των καταχρηστικών εμπορικών πρακτικών που πλήττουν τους αγρότες.

Βρυξέλλες, Ανταπόκριση: Ειρήνη Ζαρκαδούλα

Πηγή ertnews.gr