Κομισιόν: Ερευνά τη ΔΕΗ για παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ - antilalospress.gr
Μοίρες
+19°C
Κομισιόν: Ερευνά τη ΔΕΗ για παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ

Κομισιόν: Ερευνά τη ΔΕΗ για παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ

7 Φεβρουαρίου 2024 -

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τον ελληνικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) σχετικά με την προκαταρκτική της άποψη ότι παραβίασε τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ πωλώντας ηλεκτρική ενέργεια στην ελληνική χονδρική αγορά κάτω του κόστους και αποκλείοντας έτσι τους κύριους ανταγωνιστές της.

Η Επιτροπή διατυπώνει προκαταρκτικές ανησυχίες ότι, μεταξύ του 2013 και του 2019, η ΔΕΗ καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της στην ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας προμηθεύοντας την παραγόμενη στις θερμοηλεκτρικές (λιγνίτη και φυσικού αερίου) μονάδες της ηλεκτρική ενέργεια σε τιμές κάτω του μεταβλητού τους κόστους (δηλ. του κόστους που αυξάνεται ανάλογα με τον όγκο της ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία παράγει η ΔΕΗ).

Εάν επιβεβαιωθεί η προκαταρκτική άποψη της Επιτροπής, η συμπεριφορά αυτή θα συνιστούσε παραβίαση του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»), το οποίο απαγορεύει την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Η αποστολή της κοινοποίησης αιτιάσεων δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την Πολιτική Ανταγωνισμού, δήλωσε σχετικά: «Ανησυχούμε ότι η ΔΕΗ ενδέχεται να καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της πωλώντας σε τιμές κάτω του κόστους στην αγορά χονδρικής για διάστημα μεγαλύτερο των έξι ετών. Η συμπεριφορά της ΔΕΗ μείωσε την ηλεκτρική ενέργεια που παραγόταν από τους περιβαλλοντικά καθαρότερους ανταγωνιστές της παραγωγούς και παρεμπόδισε τον ανταγωνισμό σε επίπεδο λιανικής. Η μείωση της ανταγωνιστικότητας της αγοράς λιανικής σήμαινε ότι αυτές οι χαμηλότερες τιμές χονδρικής δεν μετακυλίονταν στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Κατά συνέπεια οι Έλληνες καταναλωτές ενδεχομένως υφίσταντο υψηλές τιμές λιανικής πώλησης και περισσότερη τοπική ρύπανση.»

Ανταπόκριση – Βρυξέλλες: Γιώργος Συριόπουλος

Σχετική είδηση

ΔΕΗ: Πριν από τον μετασχηματισμό της εταιρείας η υπόθεση ανταγωνισμού που ερευνά η ΕΕ

Πηγή ertnews.gr