ΚΟΚ: Η πινακίδα σήμανσης που προκαλεί σύγχυση σε όλους τους οδηγούς - antilalospress.gr
Μοίρες
+19°C

ΚΟΚ: Η πινακίδα σήμανσης που προκαλεί σύγχυση σε όλους τους οδηγούς

20 Μαρτίου 2024 - /

Οι ρυθμιστικές πινακίδες κυκλοφορίας τοποθετούνται στους δρόμους για να πληροφορούν τους οδηγούς για τις ειδικές υποχρεώσεις, περιορισμούς ή απαγορεύσεις που ισχύουν βάσει του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και προς αυτές να συμμορφώνονται.

Η πινακίδα με ένα μαύρο και ένα κόκκινο αυτοκίνητο είναι πολύ πιο σημαντική από ό,τι νομίζετε – Φροντίστε να τη θυμάστε

Μια φαινομενικά απλή πινακίδα, όμως, φαίνεται να μπερδεύει τους οδηγούς που τείνουν γι’ αυτό τον λόγο να την αγνοούν, κάτι που μπορεί να αποβεί μοιραίο.

Μία από τις σημαντικότερες πινακίδες για την οδική ασφάλεια είναι η ρυθμιστική πινακίδα P-30, σύμφωνα με την οποία απαγoρεύεται τo πρoσπέρασμα μηχανoκίνητων oχημάτων πλην των δίτρoχων μoτoσικλετών χωρίς καλάθι.

Αντιλαμβανόμαστε όλοι τι σημαίνει να μη θυμάται κάποιος οδηγός τι «του λέει» η συγκεκριμένη πινακίδα να προσέξει.

Μάλιστα, το τέλος απαγόρευσης προσπεράσματος που έχει επιβληθεί με την εν λόγω πινακίδα σηματοδοτεί μια παρόμοια ασπρόμαυρη πινακίδα με μια διαγώνια γραμμή στη μέση, η P-38.

Η πινακίδα P-38

Υπενθυμίζεται, ότι μια παρόμοια πινακίδα, η P-31 που αντί για κόκκινο αυτοκίνητο δείχνει κόκκινο φορτηγό σημαίνει ότι απαγορεύεται στoυς oδηγoύς φoρτηγών αυτoκινήτων, μέγιστoυ επιτρεπόμενoυ βάρoυς πoυ υπερβαίνει τoυς 3,5 τόννoυς, να πρoσπερνoύν άλλα oχήματα.

Το πρόστιμο σε όσους δεν συμμορφώνονται στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με τις ρυθμιστικές πινακίδες P-30 ή Ρ-31 ανέρχεται σε 80 ευρώ.

Να θυμίσουμε ότι κάθε οδηγός πρέπει να γνωρίζει τις πινακίδες οδικής σήμανσης που αναφέρονται στον ΚΟΚ, δεδομένου ότι αποτελούν ένα από τα κατεξοχήν μέσα ρύθμισης της κυκλοφορίας των πεζών και των οχημάτων.

 

Πηγή: in.gr