Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Οι νέες εισφορές - antilalospress.gr
Μοίρες
+19°C

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Οι νέες εισφορές

13 Μαρτίου 2024 -

Στις 37.802 ανέρχονται οι δηλώσεις συνταξιούχων που εργάζονται στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ.

Μέχρι την τελευταία μέρα του μήνα ανάληψης της απασχόλησης τέσσερις κατηγορίες εργαζόμενων συνταξιούχων θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την εργασία τους στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ:

2. Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι ξεκίνησαν να εργάζονται από 01.01.2024, ακόμη και εάν ήδη έχουν διακόψει την απασχόλησή τους

3. Όσοι έχουν υποβάλλει ή υποβάλλουν εφεξής αίτηση συνταξιοδότησης και συνεχίζουν χωρίς διακοπή την απασχόλησή τους

 

Η υποχρέωση δήλωσης ισχύει για όλους τους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους λόγω γήρατος, λόγω αναπηρίας (από κοινή νόσο, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας, επαγγελματική νόσο), γήρατος λόγω αναπηρίας ενώ δεν ισχύει για συνταξιούχους λόγω θανάτου.

Ωστόσο όσοι ήδη εργάζονται και το έχουν δηλώσει στο παρελθόν στα ταμεία τους έχουν περιθώριο 4 μηνών για την υποβολή της νέας, ηλεκτρονικής αίτησης.

Η πρώτη παρακράτηση 10% υπέρ ΕΦΚΑ για τους μισθωτούς θα γίνει με την υποβολή των ΑΠΔ στο τέλος Μαρτίου και θα αφορά τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου.

Από την άλλη πλευρά ο ΕΦΚΑ θα στείλει ειδοποιητήρια με τις προσαυξημένες κατά 50% εισφορές στους μη μισθωτούς τέλος Μαρτίου για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο.

Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέχρι την τελευταία μέρα του μήνα ανάληψης της απασχόλησης ή μέχρι την τελευταία μέρα του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης (για όσους συνεχίζουν χωρίς διακοπή την απασχόλησή τους).

Ειδικό καθεστώς θα ισχύσει για τους συνταξιούχους που ήδη εργάζονται. Οι εν λόγω συνταξιούχοι για τους οποίους έχει υποβληθεί ΑΠΔ από τον εργοδότη (στην οποία ΑΠΔ περιλαμβάνεται ο απασχολούμενος ως συνταξιούχος) ή έχει γίνει εγγραφή του απασχολούμενου συνταξιούχου στο μητρώο μη – μισθωτών του ΕΦΚΑ πρέπει να υποβάλλουν δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εντός τετραμήνου. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για όσους ανέλαβαν υποχρεωτικώς υπακτέα απασχόληση από 01.01.2024 και διέκοψαν την απασχόλησή τους πριν την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ.

Αν δε συμμορφωθούν, θα λάβουν ειδοποίηση από τον ΕΦΚΑ για την υποχρέωσή τους να υποβάλλουν την νέα ηλεκτρονική αίτηση εντός 15 ημερών (από την προειδοποίηση του ΕΦΚΑ). Αν και τότε δεν συμμορφωθούν, επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Τα πρόστιμα για τους συνταξιούχους που θα συνεχίσουν να εργάζονται στην μαύρη οικονομία είναι τα εξής:

Καταλογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από την εργασία, ο νέος πόρος υπέρ ΕΦΚΑ (10% από το μισθό), ενώ παρακρατούνται 12 συντάξεις κύριες και επικουρικές. Το ποσό της οφειλής μπορεί να αποπληρωθεί με παρακράτηση έως 1/4 από την κύρια σύνταξη και με συμψηφισμό από την επικουρική. Άλλως, εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Ο απασχολούμενος συνταξιούχος θα πρέπει να υποβάλει σχετική δήλωση στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/dilosi-erg-synt.php). Η είσοδος στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών taxisnet ή με τη χρήση των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking). Στην πλατφόρμα δηλώνεται τόσο η ανάληψη της απασχόλησης, όσο και η συνδρομή προϋποθέσεων για την εξαίρεση από την καταβολή πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ ή και από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Στην ηλεκτρονική υπηρεσία δηλώνονται: η ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης ως συνταξιούχος, ο τύπος της σύνταξης ή η υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση και η κατηγορία απασχόλησης.

Πολύ σημαντική είναι η δήλωση τυχόν συνδρομής των προϋποθέσεων για εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ. Η εξαίρεση αφορά τα άτομα με ψυχική αναπηρία, όσους λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα, τους πολύτεκνους, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

 

Πηγή: dnews.gr