«Εξοικονομώ – Επιχειρώ»: Ποιες δαπάνες επιδοτούνται από το πρόγραμμα - antilalospress.gr
Μοίρες
+19°C

«Εξοικονομώ – Επιχειρώ»: Ποιες δαπάνες επιδοτούνται από το πρόγραμμα

9 Μαρτίου 2024 -

Στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ- Επιχειρώ» ακολουθείται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out) και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον οδηγό αν εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι.

Επιδότηση των δαπανών τους για επενδυτικά έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε ποσοστά που φτάνουν έως και το 65% μπορούν να έχουν ξενοδοχεία και καταλύμματα μέσα από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ- Επιχειρώ».

Η πλατφόρμα ειδικά για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στην κατηγορία αυτή αναμένεται να ανοίξει τη Δευτέρα, όπως έκανε γνωστό σε εκδήλωση του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γ. Σουρής.

Οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με το healthstat.gr,  μπορούν να αιτηθούν χρηματοδότηση μέσα από το προγράμμα συνολικού προϋπολογισμού 176 εκατ. ευρώ για επενδυτικά σχέδια τα οποία θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 40% και μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%.

Στο πρόγραμμα ακολουθείται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out) και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον οδηγό αν εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι του Προγράμματος δύνανται να προσαυξηθούν, σε περίπτωση μεγάλου όγκου αιτήσεων και εξάντλησης των πόρων αυτής.

Ποιες επιχειρήσεις ενισχύονται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές, μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες από τους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών, της εστίασης, της παραγωγής αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων, καθώς και του τουρισμού, όπου δικαίωμα συμμετοχής έχουν αυτές με δυναμικότητα έως 200 κλίνες.

Το ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων, φτάνει έως και 65%, αναλόγως του είδους της παρέμβασης (κτίρια και μη κτιριακές εγκαταστάσεις) και του μεγέθους της επιχείρησης.

Αντιστοίχως, για τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ ΦΠΑ) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης ισχύουν τα εξής:

Δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ για τον κλάδο του τουρισμού.
Δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 250.000 ευρώ για τους λοιπούς κλάδους

Ποια έργα χρηματοδοτούνται

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα λάβουν ενίσχυση, προκειμένου να υλοποιήσουν παρεμβάσεις:

  • όπως θερμομόνωση, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης,
  • ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, από νέας τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας/παρουσίας χρηστών,
  • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων, όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας,
  • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων, όπως αντικατάσταση ψυκτών,
  • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων,
  • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης,
  • εγκατάστασης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα,
  • εγκατάστασης συστήματος αντιστάθμισης,
  • εγκατάστασης συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο,
  • αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού που αφορά στην παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. φούρνοι, ψυγεία)

Στο πλαίσιο του προγράμματος, χρηματοδοτούνται και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ποσοστό έως 7% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και με ανώτατο όριο τις 30.000 ευρώ.

Σ’ αυτές συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή για κατάρτιση έκθεσης ενεργειακού ελέγχου (αρχική και τελική), οι υπηρεσίες ενεργειακού επιθεωρητή για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (αρχικών και τελικών), η ανάπτυξη και πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001, υπηρεσίες συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης και εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου.

Σημειώνεται ότι η διάρκεια υλοποίησης κάθε επενδυτικού σχεδίου ενεργειακής αναβάθμισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης.

Πηγή: dnews.gr