ΕΕ: Σφίγγει και άλλο το (δημοσιονομικό) ζωνάρι-Η μάχη με τον πληθωρισμό - antilalospress.gr
Μοίρες
+19°C

ΕΕ: Σφίγγει και άλλο το (δημοσιονομικό) ζωνάρι-Η μάχη με τον πληθωρισμό

22 Μαρτίου 2024 -

Μια πιο σφιχτή δημοσιονομική πολιτική αλλά και τη δημιουργία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών αναμένεται να στηρίξουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να τιθασεύσουν τις πληθωριστικές πιέσεις και να σταθεροποιήσουν τα δημόσια οικονομικά  μετά τις υψηλές δαπάνες της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης.

‘Εχει προηγηθεί η συμφωνία των υπουργών Οικονομικών των 20 χωρών της ευρωζώνης στις 11 Μαρτίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές της δημοσιονομικής πολιτικής για το 2025, ώστε να ληφθούν υπόψη οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες που δίνουν περισσότερο χρόνο για τη μείωση του χρέους με παράλληλη διατήρηση των επενδύσεων.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει … τη … σύσταση σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ», αναφέρεται στο σχέδιο συμπερασμάτων των ηγετών της ΕΕ, σύμφωνα με το Reuters.

Η δημοσιονομική πολιτική

Η επικυρωμένη σύσταση αναφέρει ότι οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες προβλέπουν μια πιο συσταλτική δημοσιονομική πολιτική στη ζώνη του ευρώ το 2025.

«Αυτό θα ήταν κατάλληλο υπό το πρίσμα των σημερινών μακροοικονομικών προοπτικών, της ανάγκης να συνεχιστεί η ενίσχυση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και να υποστηριχθεί η συνεχιζόμενη διαδικασία αποπληθωρισμού, ενώ οι πολιτικές θα πρέπει να παραμείνουν ευέλικτες ενόψει της επικρατούσας αβεβαιότητας» αναφέρει η επικυρωμένη σύσταση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι το συνολικό δημοσιονομικό έλλειμμα της ευρωζώνης  θα συρρικνωθεί το 2024 στο 2,8% του ΑΕΠ από 3,2% το 2023 και στη συνέχεια θα μειωθεί οριακά στο 2,7% το 2025.

Αυτό θα βοηθήσει στη μείωση του πληθωρισμού από 5,4% το 2023 σε 2,3% το 2024 και στη συνέχεια σε 2% το 2025, φθάνοντας στο 1,9% το 2026, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η ‘Ενωση Κεφαλαιαγορών

Στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής είναι και το σχέδιο που συμφωνήθηκε από τους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων στην Ευρώπη. Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για  τη χρηματοδότηση της δαπανηρής μετάβασης της ηπείρου σε μια πιο πράσινη και ψηφιακή οικονομία, η οποία θα ανταγωνίζεται την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε βασικές τεχνολογίες και πρώτες ύλες.

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU) στις 27 χώρες που απαρτίζουν την ΕΕ, άροντας τα εμπόδια για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Εστιάζει στην τιτλοποίηση, στην εναρμόνιση των νόμων περί αφερεγγυότητας, στην φορολογική μεταχείριση των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων και των κεφαλαιακών κερδών, καθώς και στις απαιτήσεις εισαγωγής στο χρηματιστήριο.

«Η δημιουργία μιας καλά λειτουργούσας και αποτελεσματικής ενιαίας αγοράς κεφαλαίων μέσω της προώθησης της CMU αποτελεί αναγκαιότητα για την Ευρώπη», ανέφερε ο πρόεδρος των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης Paschal Donohoe στην τελευταία επιστολή του προς τους ηγέτες της ΕΕ.

«Η CMU είναι ένα από τα βασικά στοιχεία στα οποία εστιάζουμε για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της ζώνης του ευρώ, η οποία είναι επιτακτική ανάγκη για να ανταποκριθούμε στις βαθιές αλλαγές που συμβαίνουν στο παγκόσμιο οικονομικό τοπίο»τόνισε.

Πηγή: ot.gr