ΕΕ: Κανόνες για τη μείωση της ρύπανσης από τις μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες - antilalospress.gr
Μοίρες
+19°C

ΕΕ: Κανόνες για τη μείωση της ρύπανσης από τις μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες

13 Μαρτίου 2024 -

Τις επιβλαβείς εκπομπές από βιομηχανικές εγκαταστάσεις και μεγάλες χοιροτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες φιλοδοξούν να μειώσουν οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία με τα κράτη μέλη σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές με 393 ψήφους υπέρ, 173 κατά και 49 αποχές, καθώς και τον νέο κανονισμό για τη διαδικτυακή πύλη για τις βιομηχανικές εκπομπές με 506 ψήφους υπέρ, 82 κατά και 25 αποχές.

Οι νομοθέτες συμφώνησαν να επεκτείνουν τα μέτρα της οδηγίας σε χοιροτροφικές μονάδες με περισσότερες από 350 μονάδες ζωικού κεφαλαίου. Εξαιρούνται οι μονάδες εκτροφής χοίρων με βιολογικές ή εκτατικές (δηλ. μη εντατικές) μεθόδους και αυτές που χρησιμοποιούν εξωτερικό χώρο για σημαντικό χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του έτους.

Σχετικά με τα πτηνοτροφεία, η οδηγία αφορά μονάδες με ωοτόκες όρνιθες με περισσότερες από 300 μονάδες ζωικού κεφαλαίου και στις μονάδες με κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής με περισσότερες από 280 μονάδες ζωικού κεφαλαίου. Για τις φάρμες χοίρων και πουλερικών, το όριο θα είναι 380 μονάδες ζωικού κεφαλαίου.

Θέσπιση ρήτρας αμοιβαιότητας

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, κατά πόσον υπάρχει ανάγκη περαιτέρω αντιμετώπισης των εν λόγω εκπομπών (μεταξύ άλλων ενδεχομένως συμπεριλαμβάνοντας τις μονάδες βοοειδών) και θέσπισης ρήτρας αμοιβαιότητας για να διασφαλιστεί ότι οι παραγωγοί από τρίτες χώρες πληρούν απαιτήσεις παρόμοιες με τους ευρωπαϊκούς κανόνες της ΕΕ για τις εξαγωγές προς την ΕΕ.

Μετά την ψηφοφορία, ο εισηγητής Radan Kanev (ΕΛΚ, Βουλγαρία), δήλωσε: «Η σημερινή ψηφοφορία δείχνει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου για τους στόχους μηδενικής ρύπανσης της Πράσινης Συμφωνίας και την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Καταδεικνύει επίσης ότι οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν χωρίς πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις και ιδίως για τους αγρότες. Η ψηφοφορία έδειξε ότι οι ευρωβουλευτές κατανοούν τους λόγους πίσω από τις διαμαρτυρίες των αγροτών».

Να σημειωθεί ότι η οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές αποτελεί το κύριο μέσο της ΕΕ για τη ρύθμιση της ρύπανσης του αέρα, των υδάτων και του εδάφους από βιομηχανικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων της εντατικής κτηνοτροφικής δραστηριότητας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα υγείας, όπως άσθμα, βρογχίτιδα και καρκίνο. Ρυθμίζει επίσης την παραγωγή αποβλήτων, τη χρήση πρώτων υλών, την ενεργειακή απόδοση, τον θόρυβο και την πρόληψη ατυχημάτων.

Η νέα νομοθεσία ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών όσον αφορά την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», επισπεύδοντας την πράσινη μετάβαση και προωθώντας πιο «πράσινες» διαδικασίες παραγωγής.

Πηγή: ot.gr