Μόνιμη απαλλαγή αγροτών και αλιέων από το τέλος επιτηδεύματος - antilalospress.gr
Μοίρες
+19°C

Μόνιμη απαλλαγή αγροτών και αλιέων από το τέλος επιτηδεύματος

26 Μαρτίου 2024 -

Απαλάσσονται από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος αγρότες (κανονικού καθεστώτος) και αλιείς (παράκτιας αλιείας) σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2523 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Pillar II) και άλλες τελωνειακές και φορολογικές διατάξεις».

Ειδικότερα, αγρότες και αλιείς εξαιρούνται, για τα φορολογικά έτη 2019 και εφεξής από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος.

Παράλληλα η απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος και τους αλιείς παράκτιας αλιείας καθίσταται μόνιμη, προς υποβοήθηση των επαγγελματικών αυτών ομάδων και κατ’ επέκταση τόνωση του πρωτογενούς τομέα.

Η τροπολογία

Πηγή: dnews.gr