«Ανακαινίζω – Ενοικιάζω»: Με προκαταβολή το 50% της επιδότησης – Οικονομικός Ταχυδρόμος - antilalospress.gr
Μοίρες
+19°C

«Ανακαινίζω – Ενοικιάζω»: Με προκαταβολή το 50% της επιδότησης – Οικονομικός Ταχυδρόμος

19 Φεβρουαρίου 2024 -

Το πρόβλημα, στο οποίο εστιάζουν οι άνθρωποι της αγοράς ακινήτων για να εξηγήσουν την άνοδο των τιμών είναι η μικρή προσφορά ακινήτων και δη ποιοτικών.

Περίπου 750.000 κατοικίες είναι σήμερα δηλωμένες ως κενές, το 15% δηλαδή του συνολικού αποθέματος κατοικιών της χώρας, το οποίο θα μπορούσε δυνητικά να προσφέρει σημαντική «ανάσα», εάν επέστρεφε στην αγορά.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω» το οποίο αποσκοπεί στην ένταξη κενών κατοικιών στην αγορά με την επιδότηση των ιδιοκτητών για την αναβάθμισή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες περίπου 12.500 ακίνητα μπορούν να μπουν ξανά στο παιχνίδι των ακινήτων. Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής «ρίχνει» στην αγορά 50 εκατομμύρια ευρώ για να επιδοτηθεί η ανακαίνιση κενών κατοικιών.

Πότε ξεκινά το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» – Τι είπε η Ζαχαράκη

Προκαταβολή

Με διατάξεις στο νομοσχέδιο για τις παραλίες που κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή, προβλέπεται ότι από το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι δυνατό να προκαταβάλλεται το 50% της επιδότησης, πριν δηλαδή ξεκινήσουν οι εργασίες. Γεγονός που καθιστά το πρόγραμμα αρκετά ελκυστικό σε σχέση με άλλα προγράμματα όπως για παράδειγμα το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ .

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, η πλατφόρμα για την ένταξη στο πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμη από τα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου, δηλαδή μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο, θα μπορεί κάποιος να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Οι προϋποθέσεις του προγράμματος

Στο πρόγραμμα θα μπορούν να συμμετέχουν ιδιοκτήτες κατοικιών με ετήσιο εισόδημα έως 40.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ, ενώ αποκλείονται όσοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης για οποιοδήποτε ακίνητό τους τα τελευταία πέντε έτη.

Το ακίνητο πρέπει να έχει εμβαδόν έως 100 τ.μ. και να βρίσκεται σε αστική περιοχή, δεν πρέπει να έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, ή ως μισθωμένη αλλά να αναφέρεται ως κενή στο Ε2 των τριών τελευταίων ετών.

Οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα επιδοτούνται για δαπάνες επισκευής και ανακαίνισης έως 10.000 ευρώ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα προβλέπει της επιδότηση επισκευής κατοικιών με σκοπό τη διάθεσή τους για εκμίσθωση και στο οποίο συμμετέχουν, ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων με χρήση κατοικίας για ένα ακίνητό τους με χρήση κατοικίας, εφόσον: α) διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%), β) το ακίνητο έχει έκταση έως εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή, γ) έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία, της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ. Επίσης το ακίνητο δεν πρέπει να έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία ή ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά τα τελευταία τρία χρόνια .Επίσης οι δικαιούχοι δεν πρέπει να έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας τους τα τελευταία πέντε έτη και δεν θα πρέπει να έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους.

Το ύψος της επιδότησης

Οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω Νοικιάζω» επιδοτούνται για την πραγματοποίηση δαπανών επισκευής και ανακαίνισης επί του ακινήτου τους, ύψους μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, (για υλικά και εργασίες). Η επιδότηση ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%).

Βέβαια για να μπορεί να πάρει κάποιος την επιδότηση θα πρέπει να υπάρξει ηλεκτρονική εξόφληση των τιμολογίων και το βασικότερο οι δικαιούχοι μετά την ανακαίνιση θα πρέπει να προχωρήσουν σε εκμίσθωση του ακινήτου με διάρκεια τριών (3) τουλάχιστον ετών.

Ο «άσσος» της προκαταβολής

Σύμφωνα με τη νέα τροπολογία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ,μέρος της επιδότησης μπορεί να προκαταβάλλεται. Η προκαταβολή αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου της επιδότησης που χορηγείται σε κάθε δικαιούχο. Αυτό σημαίνει πως η προκαταβολή μπορεί να φθάσει τις 5.000 ευρώ.

Πηγή ot.gr