ΑΚΟΜΜ -ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ: Πρόσθετοι πόροι, ύψους 1,6 εκ. ευρώ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - antilalospress.gr
Μοίρες
+19°C

ΑΚΟΜΜ -ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ: Πρόσθετοι πόροι, ύψους 1,6 εκ. ευρώ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

20 Μαρτίου 2024 -

Με την χορήγηση πρόσθετων πόρων ύψους 1.610.000 € από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) οριστικοποιήθηκε ο πίνακας κατάταξης  των Ιδιωτικών έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού προγράμματος CLLD/LEADERτης ΟΤΔ ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ, η οποία είχε ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη 600.000

Σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης εντάσσονται 14 επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 3.435.458,94€ με την ενίσχυση προς τους επενδυτές  να ανέρχεται στο ποσό των 2.285.307,40 €η οποίαείναι τετραπλάσια σχεδόν του ποσού της πρόσκλησης.

Ειδικότερα οι εντάξεις ανά υποδράση έχουν ως εξής :

Υποδράση Ποσό Πρόσκλησης Αριθ. Έργων Συνολικός Προϋπολογισμός € Δημόσια Δαπάνη(ποσό ενίσχυσης)€
19.2.3.1 : Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων 200.000,00 4 597.569,09 298.784,53
19.2.3.3  : Τουρισμός 300.000,00 7 2.635.677,67 1.844.974,35
19.2.3.4 : Βιοτεχνία-Εμπόριο – Υπηρεσίες 100.000,00 3 202.212,18 141.548,52
Σύνολο 600.000,00 14 3.435.458,94 2.285.307,40

Σημειώνεται ότι όλα τα ενταγμένα έργα έχουν την ετοιμότητα που είναι απαραίτητη για την υλοποίησή τους στο σύντομο χρονικό διάστημα που απομένει έως την λήξη του Τοπικού Προγράμματος

Δήλωση Προέδρου ΑΚΟΜΜ -ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Ε. ΟΤΑ, Σωκράτη Κεφαλογιάννη Δημάρχου Ανωγείων

“Για την επίτευξη των παραπάνω θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κο Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος εμπιστεύτηκε την εταιρία μας στην  διαχείριση των απαραίτητων κονδυλίων για την στήριξη της δυναμικής που εμφανίζει η περιοχή μας, τόσο στην μεταποίηση της πρωτογενούς παραγωγής όσο και στον τουριστικό τομέα, με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αύξηση του εισοδήματος σε τοπικό επίπεδο.

Ευχαριστίες οφείλουμε επίσης στον Γενικό Γραμματέα κ. Δ. Παπαγιαννίδη και στα στελέχη της Γενικής Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων&Υποδομών, για την μακρόχρονη και εποικοδομητική συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας μας. 

Η εμπειρία του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ στην επιτυχή υλοποίηση της LEADERαπό το 1992, αποτελεί και το εχέγγυο για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος LEADERκαι στη νέα προγραμματική περίοδο2023-2027 στην οποία το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ θα εξακολουθήσει να είναι Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ)”