Μοίρες https://www.booked.net
+17°C

Στο 1/3 τα δικαιώματα για τα ανήλικα ζώα, κόβουν από το τσεκ Οκτώβρη

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
Στο 1/3 τα δικαιώματα για τα ανήλικα ζώα, κόβουν από το τσεκ Οκτώβρη

Συγκεκριμένα, στην ΥΑ που τροποποιείται αναφερόταν ότι «ένα (1) πρόβατο ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλλου ισούται με 0,15 ΜMΖ» οπότε ο κτηνοτρόφος λάμβανε και την αντίστοιχη επιλέξιμη γη για ενεργοποίηση δικαιωμάτων. Όμως πλέον οι ΜΜΖ για πρόβατα ή αίγες ηλικίας κάτω του ενός (1) έτους ανεξαρτήτως φύλου διαμορφώνεται στο 0,05, δηλαδή στο 1/3 της περασμένης αξίας. Η ξαφνική αυτή απόφαση λίγο πριν την πληρωμή της προκαταβολής του τσεκ, δημιουργεί αναβρασμό στις αιγοπροβατοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες πλέον λαμβάνουν σύμφωνα με την απόφαση λιγότερο επιλέξιμο βοσκότοπο ο οποίος και ενεργοποιεί τα δικαιώματα πληρωμής για την περίοδο 2021-2022.

Σημειώνεται εδώ πως, ενόψει του προγράμματος Νέων Αγροτών, πολλοί κτηνοτρόφοι μεταβίβασαν στα παιδιά τους το ενήλικο ζωικό κεφάλαιο ώστε αυτά να μπορέσουν να ενταχθούν στο Μέτρο, διατηρώντας οι ίδιοι τα ανήλικα ζώα για να συνεχίσουν να λαμβάνουν ενισχύσεις. Σύμφωνα λοιπόν με την τροποποιητική απόφαση, οι κτηνοτρόφοι αυτοί θα δουν τις επιδοτήσεις τους κομμένες στο 1/3.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

2. Οι περ. α) και β) της παρ. 2 του άρθρου 4, τροποποιούνται ως εξής:

«α) Ένα (1) πρόβατο ή αίγα ηλικίας ενός (1) έτους και άνω ανεξαρτήτως φύλου = 0,15ΜΜΖ.

β) Ένα (1) πρόβατο ή αίγα ηλικίας κάτω του ενός (1) έτους ανεξαρτήτως φύλου = 0,05ΜΜΖ».

Οι περ. στ), ζ) και η) της ίδιας παραγράφου καταργούνται και διαγράφεται το εξής εδάφιο: «Οι κατηγορίες στ, ζ, και η, αφορούν σε µέτρα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης όπου απαιτείται και ενισχύεται η χρήση βοσκοτόπου.».


Αφαιρείται το δικαίωμα για μεγαλύτερη κατανομή στην Κρήτη

Υπενθυμίζεται, πως μεταξύ άλλων, στην τροποποιητική απόφαση αφαιρείται παράλληλα ο χαµηλότερος συντελεστής κατά 10% στη πυκνότητα βόσκησης της Κρήτης, για να µην κατανέµονται περισσότερα βοσκοτόπια στο νησί. Παράλληλα, ο χαμηλός συντελεστής βόσκησης (που έδινε περισσότερη επιλέξιμη γη) μειώνεται από το 20% στο 10% για τη Χωρική Ενότητα (Χ.Ε) 9 της Νησιωτικής Ελλάδας (η Κρήτη ανήκε στην Χωρική Ενότητα 8). Συγκεκριμένα η ΚΥΑ προβλέπει:

Η παρ. 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η μέση αναλογία κατανομής βοσκοτόπων της χώρας υπολογίζεται ως το πηλίκο, με τρία δεκαδικά, των ΜΜΖ της χώρας προς την επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπων της χώρας. Οι ΜΜΖ καθορίζονται βάσει των προσδιορισθέντων στοιχείων που έχουν καταγραφεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του προηγούμενου έτους ενίσχυσης από αυτό της κατανομής και που προκύπτουν μετά τη διενέργεια των μηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων.».

  1. Η παρ. 5 του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής:

«5. Η αναλογία κατανομής βοσκοτόπου ανά Χ.Ε. υπολογίζεται ως το πηλίκο των ΜΜΖ της κάθε Χ.Ε. προς την διαθέσιμη επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπων της κάθε Χ.Ε. βάσει των προσδιορισθέντων στοιχείων που έχουν καταγραφεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του προηγούμενου έτους ενίσχυσης από αυτό της κατανομής και που προκύπτουν μετά τη διενέργεια των μηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων.»

 
  1. Η παρ. 7 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Στην Χ.Ε. 9 της Νησιωτικής Ελλάδας, καθορίζεται αναλογία κατανομής κατά 10% χαμηλότερη από τη μέση αναλογία κατανομής βοσκοτόπων της χώρας, όπως υπολογίζεται στην παρ. 4.».


Ανάκληση βοσκοτόπου για μειωμένο ζωικό κεφάλαιο

Τέλος, βάσει της απόφασης που τροποποιεί την υπ’ αρ. 873/55993/20.5.2015 «Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας», το ζωικό κεφάλαιο αν μετά από τους επιτόπιους ελέγχους βρεθεί μειωμένο σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, η κατανομή του επόμενου έτους ανακαλείται.

Επιπλέον, αν η απόκλιση ανέρχεται σε ποσοστό από 20% έως και 50%, η κατανομή του επόμενου έτους μειώνεται κατά ποσοστό 50% από αυτή που απαιτείται για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων βοσκότοπου.

Τέλος, με απόκλιση σε ποσοστό μικρότερο του 20% έως και 10%, η κατανομή του επόμενου έτους μειώνεται κατά ποσοστό 20% από αυτή που απαιτείται για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων βοσκότοπου.

Ερώτηση στη Βουλή

Κοινοβουλευτικές διαστάσεις αποκτά το ζήτημα έπειτα από την ανάδειξή του από το Agronews.gr, με την αξιωματική αντιπολίτευση να καταθέτει σχετική ερώτηση στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό.

Αναλυτικά η ερώτηση έχει ως εξής: 

Ερώτηση

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Περιβάλλοντος & Ενέργειας

 

 

Θέμα: Ο νέος προσδιορισμός των ΜΜΖ με αναδρομική ισχύ, οδηγεί σε απώλεια επιδοτήσεων των πραγματικών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ευνοώντας περαιτέρω απόδοση μέρους του εθνικού αποθέματος σε ανθρώπους άσχετους με την παραγωγή. 

Μετά την νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Περιβάλλοντος & Ενέργειας σχετικά με την «Κατανομή Βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας» με τη διάκριση, ως προς την ηλικία, των αμνοεριφίων που μέχρι πρότινος δεν υπήρχε, δημιουργούνται προβλήματα σε κάποιες υπάρχουσες κτηνοτροφικές επιχειρήσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.2 της νέας ΚΥΑ, ορίζεται ότι: «α) Ένα (1) πρόβατο ή αίγα ηλικίας ενός (1) έτους και άνω ανεξαρτήτως φύλου = 0,15ΜΜΖ. β) Ένα (1) πρόβατο ή αίγα ηλικίας κάτω του ενός (1) έτους ανεξαρτήτως φύλου = 0,05ΜΜΖ». Ο νέος αυτός ηλικιακός διαχωρισμός οδηγεί σε μείωση των ΜΜΖ για τα αμνοερίφια μικρότερης ηλικίας ενός έτους και σύμφωνα με την ΚΥΑ που υπογράφηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 (ΦΕΚ 4585, 5/10/2021) , η εφαρμογή της έχει αναδρομική ισχύ για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους 2021 και εφεξής. 

Το πρόβλημα δημιουργείται γιατί κατά την υποβολή της δήλωσης Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το 2021 το είδος επιλέξιμων ζώων ήταν 0,15ΜΜΖ/ζώο για όλα τα αμνοερίφια, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου, και με βάση αυτό οι παραγωγοί υπέβαλαν τη δήλωσή τους. Με την αναδρομική ισχύ της νέας ΚΥΑ αρκετοί κτηνοτρόφοι είναι εκτεθειμένοι και αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της μη δυνατότητας ενεργοποίησης δικαιωμάτων και κατ' επέκταση υπόκεινται σε απώλεια ή μεγάλη μείωση στο δικαιούμενο ποσό ενίσχυσης ως αποτέλεσμα της μείωσης των επιλέξιμων εκτάσεων λόγω μείωσης των υπαρχόντων ΜΜΖ. 

Επιπρόσθετα, στην ΚΥΑ εξαιρούνται από την ενεργοποίηση δικαιωμάτων οι χοιρομητέρες, οι κάπροι, τα παράγωγα χοιρίδια και τα ιπποειδή. Αποτέλεσμα της ΚΥΑ είναι να κόβονται επιδοτήσεις από τους πραγματικούς κτηνοτρόφους και μέσω του Εθνικού Αποθέματος να ευνοούνται άνθρωποι άσχετοι με την παραγωγή, όπως καταγγέλθηκε επανειλημμένα από κτηνοτροφικούς φορείς για την κατανομή των βοσκοτόπων επί της κυβέρνησης ΝΔ. 

Επειδή, αποφάσεις με αναδρομική ισχύ δημιουργούν συνθήκες αιφνιδιασμού, ανασφάλειας και αλλαγής μη προβλεπόμενων δεδομένων, 

Επειδή, οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν ήδη πολλά προβλήματα με την αύξηση του κόστους παραγωγής από την αύξηση των τιμών στις ζωοτροφές, στην ενέργεια, στο πετρέλαιο κίνησης και τα αγροεφόδια, 

Επειδή, είναι αναγκαία η ενίσχυση του κτηνοτροφικού κλάδου και όχι η αποδυνάμωσή του, 

Επειδή, ο πρωτογενής τομέας αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, 

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

Προτίθεστε να καταργήσετε ή να τροποποιήσετε την εν λόγω ΚΥΑ ώστε να διασφαλιστούν οι κτηνοτρόφοι που θίγονται από αυτήν και βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να χάσουν δικαιώματα ενίσχυσης τώρα και στο μέλλον; 

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Τελιγιορίδου Ολυμπία

 

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αγαθοπούλου Ειρήνη

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αραχωβίτης Σταύρος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)

Ηγουμενίδης Νίκος

Καλαματιανός Διονύσης

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Καφαντάρη Χαρά

Λάππας Σπύρος

Μάλαμα Κυριακή

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπουρνούς Γιάννης

Παπαηλιού Γιώργος

Παπανάτσιου Κατερίνα

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Πολάκης Παύλος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Γιάννης

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σκούφα Ελισάβετ (Μπέττυ)

Συρμαλένιος Νίκος

Τζούφη Μερόπη

Τόλκας Άγγελος

Φάμελλος Σωκράτης

Χαρίτου Δημήτρης

Ψυχογιός Γιώργος


agronews.grΚΑΔΙΑΝΑΚΗΣ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΣΗΦΑΚΗΣ ΟΠΤΙΚΑ

Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε, να σας προσφέρουμε μία μοναδική εμπειρία πλοήγησης.Με την πρόσβαση σας σε αυτόν, συναινείτε στη χρήση cookies. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης, και στην Πολιτική Cookies του AntilalosPress.gr.