Μοίρες https://www.booked.net
+17°C

Φράγμα Φανερωμένης: Αποθηκεύει μόνο το 18% των νερών της βροχής του Γεροπόταμου

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
Φράγμα Φανερωμένης: Αποθηκεύει μόνο το 18% των νερών της βροχής του Γεροπόταμου

Μόνο, περίπου, το «(”18%”),(“δεκαοχτώ επί τοις εκατό”)»,(«για την ακρίβεια 18,29%», «δηλαδή λιγότερο από το “1/5”»), “του συνολικού υδατικού δυναμικού σε κάθε επεισόδιο βροχής” του «”Γεροπόταμου” “Μεσαράς” “Κρήτης”» εκμεταλλεύεται/αποθηκεύει το «”Φράγμα Φανερωμένης” “Κρήτης”»καθώς το συνολικό εμβαδόν της λεκάνης απορροής του είναι ίσο με «109.811,02 στρέμματα» [(«109,81 τετραγωνικά χιλιόμετρα» (km2)]. Το υδρογραφικό δίκτυο του «”Φράγματος Φανερωμένης” “Κρήτης”» είναι, στο σύνολό του, ένα ρέμα «3ηςΤάξης», (κατά την μέθοδο “Strahler” κατάταξης των ρεμάτων), με συνολικό μήκος ρεμάτων «1ης Τάξης», «L1STR=50.769,80 μ.μ.» («20 ρέματα») («ως επί το πλείστον,ορεινά πηγαία ρέματα, απομακρυσμένα από την θάλασσα»),  με συνολικό μήκος ρεμάτων «2ης Τάξης», «L2STR=15.147,40 μ.μ.», («12 ρέματα») και με συνολικό μήκοςρεμάτων «3ης Τάξης», «L3STR=11.401,70 μ.μ.» («8 ρέματα»), δηλαδή με συνολικόμήκος ρεμάτων, («Ανεξάρτητα Τάξης»), ίσο με «LTOTAL=77.318,90 μ.μ.» (ή αλλιώς«L(1+2+3)TOTAL=77,319 χιλιόμετρα») («40 ρέματα») [1,2,3,4].

Πολύ σημαντικός, ωστόσο, είναι ο ρόλος του «”Γεροπόταμου” “Μεσαράς” “Κρήτης”» για την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων της περιοχής.Ο«”Γεροπόταμος” “Μεσαράς” “Κρήτης”» είναι, στο σύνολό του, ένα ρέμα «4ης Τάξης», (κατά την μέθοδο “Strahler” κατάταξης των ρεμάτων), με συνολικό μήκος ρεμάτων «1ης Τάξης», «L1STR=212.350,00 μ.μ.»(«62 ρέματα»)(«ως επί το πλείστον,ορεινά πηγαία ρέματα, απομακρυσμένα από την θάλασσα»),με συνολικό μήκος ρεμάτων «2ης Τάξης», «L2STR=65.455,50 μ.μ.», («31 ρέματα») με συνολικό μήκος ρεμάτων «3ης Τάξης», «L3STR=61.466,30 μ.μ.»(«28 ρέματα»)και με συνολικό μήκος ρεμάτων «4ης Τάξης», «L4STR=6.703,51 μ.μ.» («4 ρέματα») («ως επί το πλείστον,πεδινά ρέματα, κοντά στην θάλασσα»),δηλαδή με συνολικό μήκος ρεμάτων, («Ανεξάρτητα Τάξης»), ίσο με «LTOTAL=345.975,31 μ.μ.» (ή αλλιώς «L(1+2+3+4)TOTAL=345,975 χιλιόμετρα») («125 ρέματα»). Το συνολικό εμβαδόν της «λεκάνης απορροής» του «”Γεροπόταμου” “Μεσαράς” “Κρήτης”»είναι ίσο με «600.474,00 στρέμματα» [(«600,47 τετραγωνικά χιλιόμετρα» (km2)] (ενώ, ειδικότερα, καταλαμβάνειτο «44,14%» του εμβαδού της επιφάνειας του «Δήμου Φαιστού», το «4,84%» του εμβαδού της επιφάνειας του «Δήμου Ανωγείων», το «0,15%» του εμβαδού της επιφάνειας του «Δήμου Αμαρίου» και το «50,61%» του εμβαδού της επιφάνειας του «Δήμου Γόρτυνας») (1,2,3,4).

 

Εικόνα 1.   Η απεικόνιση, της υδάτινης επιφάνειας της στέψης του «“Φράγματος Φανερωμένης”, “Μεσαράς”, “Κρήτης”» (όπως απεικονίζεται από λήψη του “δορυφορικού συστήματος” «Landsat-8»),της «λεκάνης απορροής» («καφέ» απόχρωση) του «“Φράγματος Φανερωμένης”, “Μεσαράς”, “Κρήτης”», της «λεκάνης απορροής» (συνολικά/αθροιστικά«ανοιχτή πράσινη» απόχρωση και «καφέ» απόχρωση) (του «”Γεροπόταμου” “Μεσαράς” “Κρήτης”»), του «υδρογραφικού (γραμμικού) δικτύου» («έντονη μπλε» απόχρωση) και των «οικισμών του “Δήμου Φαιστού”», των «οικισμών του Δήμου Γόρτυνας» και των «οικισμών του Δήμου Ανωγείων» (κουκίδες με «μαύρη» απόχρωση και ονομασίες, επίσης, με «μαύρη» απόχρωση),όπως απεικονίζονται στο «ελεύθερο διαδικτυακά λογισμικό» «Q.G.I.S.» [9], μέσω των σχετικών αρχείων που ανακτήθηκαν τόσο από την σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («Copernicus») όσο και από την σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («ΕΛ.ΣΤΑΤ.»). Το «υδρογραφικό (γραμμικό) δίκτυο» («έντονη μπλε» απόχρωση) αναπαρίσταται με γραμμές πάχους ανάλογα με την «Τάξη» του κάθε ρέματος δηλαδή οι λεπτότερες γραμμές αντιστοιχούν στα ρέματα «1ης Τάξης» ενώ οι γραμμές με το μεγαλύτερο πάχος αντιστοιχούνστα ρέματα «4ης Τάξης», με ανάλογη βαθμιαία διαβάθμιση για τα ρέματα των ενδιάμεσων «Τάξεων» [1,2,3,4].

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ενδεικτικά, ακριβέστερα, 1).σε μία βροχόπτωση ύψους «19,025 mm», ενώη συνολική ποσότητα των ομβρίων υδάτων, (νερά της βροχής), που θα κατεβάσει ο «Γεροπόταμος, Μεσαράς, Ηρακλείου, Κρήτης»,προς την εκβολή του, θα είναι περίπου «2.096.000 κυβικά μέτρα (τόνοι νερού)»,  μόνο τα «383.358,40 κυβικά μέτρα (τόνοι νερού)» από αυτάθα καταλήξουν στο «Φράγμα Φανερωμένης, Κρήτης» [3.12-3.19]και 2).σε μία κακοκαιρία τύπου «Daniel», με βροχόπτωση ύψους «466,00mm» (περίπου δηλαδή 500,00 mm), ενώη συνολική ποσότητα των ομβρίων υδάτων, (νερά της βροχής), που θα κατεβάσει ο «Γεροπόταμος, Μεσαράς, Ηρακλείου, Κρήτης»,προς την εκβολή του, θα είναι περίπου «236.796.000κυβικά μέτρα (τόνοι νερού)»,  μόνο τα «43.309.988,40κυβικά μέτρα (τόνοι νερού)» από αυτάθα καταλήξουν στο «Φράγμα Φανερωμένης, Κρήτης» [3.1-3.7].

Φωτογραφικό υλικό

Ακολουθήστε το AntilalosPress στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΒΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΡΜΟΥΤΑΚΗ ΚΕΔΙ ΜΟΙΡΩΝ ΣΗΦΑΚΗΣ ΟΠΤΙΚΑ 1. Kalathakia etos λαμπρακη οε πομποδακησ

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε, να σας προσφέρουμε μία μοναδική εμπειρία πλοήγησης.Με την πρόσβαση σας σε αυτόν, συναινείτε στη χρήση cookies. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης, και στην Πολιτική Cookies του AntilalosPress.gr.