Μοίρες https://www.booked.net
+17°C

44.406.526 ευρώ οι προτάσεις χρηματοδότησης από τη ΔΕΥΑ Φαιστού την τελευταία τετραετία

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
44.406.526 ευρώ οι προτάσεις χρηματοδότησης από τη ΔΕΥΑ Φαιστού την τελευταία τετραετία

Κατά την τελευταία τετραετία με στόχο την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού προς τους πολίτες, υποβλήθηκαν προτάσεις χρηματοδότησης ύψους 44.406.526,92€.

Οι προτάσεις χρηματοδότησης που έχουν ήδη ενταχθεί προς χρηματοδότηση:

 • Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Φαιστούπροϋπολογισμού 12.197.890,42€χωρίς Φ.Π.Α.
  • Κύριο υποέργο 1ο: Εγκαταστάσεις ύδρευσης - αποχέτευσης – αντλιοστασίων Πιτσιδίων – Ματάλων προϋπολογισμού 2.789.599,50€ χωρίς Φ.Π.Α.
  • Κύριο υποέργο 2ο: Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Βώρων – Φανερωμένης προϋπολογισμού 4.300.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
  • Κύριο υποέργο 3ο: Επικαιροποίηση μελέτης αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βώρων προϋπολογισμού 391.853,60€ χωρίς Φ.Π.Α.
  • Κύριο υποέργο 4ο: Επέκταση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Κουσέ προϋπολογισμού 220.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
  • Κύριο υποέργο 5ο: Εκσυγχρονισμός ΗΜ εξοπλισμού ΕΕΛ Τυμπακίου και ΕΕΛ Ματάλων με στόχο την επαναχρησιμοποίηση της εκροής για άρδευση προϋπολογισμού 4.301.380,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
  • Συνοδό υποέργο 1ο: Αγορά ακινήτων σε Βώρους - Φανερωμένη – Πιτσίδια προϋπολογισμού 41.497,32€ χωρίς Φ.Π.Α.
  • Συνοδό υποέργο 2ο: Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης προϋπολογισμού 4.960,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
  • Συνοδό υποέργο 3ο: Υπηρεσίες και εργασίες αρχαιολόγου προϋπολογισμού 148.600,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
 • Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία αυτόματου συστήματος καταγραφής ενδείξεων από έξυπνους μετρητές νερού μέσω κατάλληλου επικοινωνιακού δικτύου στο Δήμο Φαιστού προϋπολογισμού 6.261.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (Το Φ.Π.Α. ύψους 1.502.760,00€ θα καλυφτεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού)
 • Έργα διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμών του Δήμου Φαιστού προϋπολογισμού 4.946.350,00€χωρίς Φ.Π.Α.
  • Κύριο υποέργο 1ο: Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμού Κόκκινου Πύργουπροϋπολογισμού 1.950.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
  • Κύριο υποέργο 2ο: Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών λυμάτων Σκουρβούλωνπροϋπολογισμού 2.180.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
  • Κύριο υποέργο 3ο: Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών λυμάτων Κλήματοςπροϋπολογισμού 720.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
  • Συνοδό υποέργο 1ο: Αγορά γης για την εγκατάσταση των ανωτέρωπροϋπολογισμού 11.000,00€.
  • Συνοδό υποέργο 2ο: Αρχαιολογικές εργασίες με αυτεπιστασία προϋπολογισμού 85.350,00€.
 • Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης κι εκσυγχρονισμού της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στη Δ.Ε. Τυμπακίου προϋπολογισμού 3.057.350,00€χωρίς Φ.Π.Α.
  • Κύριο υποέργο 1ο: Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών ύδρευσης Δ.Ε. Τυμπακίου προϋπολογισμού 373.650,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
  • Κύριο υποέργο 2ο: Ενίσχυση υποδομών εξωτερικών δικτύων ύδρευσης των Τ.Κ. Καμηλαρίου και Πιτσιδίων προϋπολογισμού 2.550.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
  • Συνοδό υποέργο 1ο: Αρχαιολογικές εργασίες με αυτεπιστασία  προϋπολογισμού 133.700,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
 • Αντικατάσταση παροχών δικτύου ύδρευσης Μοιρών προϋπολογισμού 644.611,19€ χωρίς Φ.Π.Α. σε συνέχεια του ήδη εγκεκριμένου έργου με τίτλο Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Μοιρών προϋπολογισμού 2.997.369,25€ χωρίς Φ.Π.Α. που εξασφαλίστηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
 • Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών ύδρευσης Δ.Ε. Ζαρού προϋπολογισμού 216.450,00€χωρίς Φ.Π.Α.
 • Εξυγίανση του δικτύου ύδρευσης των οικισμών Σίβας – Καμηλάρι – Καλαμάκι στο Δήμο Φαιστού προϋπολογισμού 124.000,00€με Φ.Π.Α.
 • Ανόρυξη και αξιοποίηση γεώτρησης στην Τ.Κ. Πηγαϊδακίων προϋπολογισμού 86.800,00€με Φ.Π.Α.
 • Επισκευή των υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων των Τ.Κ. Καμηλαρίου και Πηγαϊδακίων στο Δήμο Φαιστού προϋπολογισμού 72.540,00€με Φ.Π.Α.
 • Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ζαρού Δήμου Φαιστού προϋπολογισμού 60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί θεμάτων υδρευτικών υποδομών στοΔήμο Φαιστού προϋπολογισμού 37.200,00€με Φ.Π.Α.
 • Επισκευή δύο (2) γεωτρήσεων στην Δ.Κ. Τυμπακίου και την Τ.Κ. Γαλιάς του Δήμου Φαιστού προϋπολογισμού 37.200,00€με Φ.Π.Α.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί θεμάτων υδρευτικών υποδομών στοΔήμο Φαιστού προϋπολογισμού 37.200,00€με Φ.Π.Α.
 • Αξιοποίηση της γεώτρησης στη θέση «Ξενύχτης» της Τ.Κ. Σίβα προϋπολογισμού 37.200,00€με Φ.Π.Α.
 • Ηλεκτροδότηση γεώτρησης στην Τ.Κ. Γαλιάς και την ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου ύδρευσης στην Τ.Κ. Καμηλαρίου προϋπολογισμού 37.200,00€με Φ.Π.Α.
 • Επισκευή δύο (2) γεωτρήσεων στην Τ.Κ. Μαγαρικαρίου του Δήμου Φαιστού προϋπολογισμού 37.200,00€με Φ.Π.Α.
 • Αντικατάσταση τμήματος δικτύου αποχέτευσης ομβρίων Τ.Κ. Ζαρού Δήμου Φαιστού προϋπολογισμού 30.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.

Οι προτάσεις χρηματοδότησης που έχουν κατατεθεί και είναι εν αναμονή απόφασης έγκρισης:

 • Έργα διαχείρισης αστικών λυμάτων στους οικισμούς Βορίζια, Καμηλάρι και Καλαμάκι του Δήμου Φαιστού συνολικού προϋπολογισμού 9.693.700,00€χωρίς Φ.Π.Α.
  • Κύριο υποέργο 1ο: Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών λυμάτων Βοριζίων προϋπολογισμού 1.150.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
  • Κύριο υποέργο 2ο: Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών λυμάτων Καμηλαρίου και Καλαμακίου προϋπολογισμού 8.330.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
  • Συνοδό υποέργο 1ο: Αγορά γης για την εγκατάσταση των ανωτέρω προϋπολογισμού 53.700,00€.
  • Συνοδό υποέργο 2ο: Αρχαιολογικές εργασίες με αυτεπιστασία προϋπολογισμού 160.000,00€.
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές ύδρευσης - αποχέτευσης του ΔήμουΦαιστούπροϋπολογισμού 3.744.631,31€χωρίς Φ.Π.Α.
  • Κύριο υποέργο 1ο: Προμήθεια μη ενεργοβόρων Αντλιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης προϋπολογισμού 2.775.517,58€ χωρίς Φ.Π.Α.
  • Κύριο υποέργο 2ο: Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β Σταθμού Δήμου Φαιστού προϋπολογισμού 964.153,73€ χωρίς Φ.Π.Α.
  • Συνοδό υποέργο 1ο: Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης προϋπολογισμού 4.960,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
 • Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού προϋπολογισμού 1.434.804,00€χωρίς Φ.Π.Α.
  • Κύριο υποέργο 1ο: Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού προϋπολογισμού 1.429.844,00€
  • Συνοδό υποέργο 1ο: Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης προϋπολογισμού 4.960,00€
 • Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης κι εκσυγχρονισμού της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στη Δ.Ε. Μοιρών προϋπολογισμού 1.612.700,00€χωρίς Φ.Π.Α.
  • Κύριο υποέργο 1ο: Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών ύδρευσης Δ.Ε. Μοιρών προϋπολογισμού 711.400,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
  • Κύριο υποέργο 2ο: Ενίσχυση υποδομών εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Γαλιάς προϋπολογισμού 875.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
  • Συνοδό υποέργο 1ο: Αρχαιολογικές εργασίες με αυτεπιστασία προϋπολογισμού 26.300,00€.

Οι προτάσεις χρηματοδότησης που εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση από προηγούμενη Δημοτική Αρχή αλλά τροποποιήθηκαν από την τωρινή:

 • Αντικατάσταση γεώτρησης στην Τ.Κ. Γαλιάς θέση Φτεριά προϋπολογισμού 78.400,00€με Φ.Π.Α. (τροποποιήθηκε ως προς την προϊσταμένη Αρχή)
 • Αντικατάσταση γεώτρησης Σίβα προϋπολογισμού 49.100,04€ χωρίς Φ.Π.Α.(τροποποιήθηκε ως προς τον φορέα υλοποίησης)
 • Προμήθεια H/M για την αξιοποίηση γεώτρησης ΦΑΟ-94 προϋπολογισμού 15.900,00€ χωρίς Φ.Π.Α.(ως προς τον φορέα υλοποίησης)
 • Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Καμηλαρίου θέση «Αϊ Γιάννης» του Δήμου Φαιστού προϋπολογισμού 203.850,00€ χωρίς Φ.Π.Α.(τροποποιήθηκε ως προς τον φορέα υλοποίησης)
 • Ανόρυξη γεώτρησης στην Τ.Κ. Γαλιάς θέση "Σφακάκια-Λουριά" προϋπολογισμού 6.190,28€χωρίς Φ.Π.Α.(τροποποιήθηκε ως προς τον φορέα υλοποίησης)

Φωτογραφικό υλικό

Ακολουθήστε το AntilalosPress στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

λαμπρακη οε πομποδακησ 1. ΤΟΥΠΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΙΔΑΚΗΣ 1.ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1. Kalathakia etos

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε, να σας προσφέρουμε μία μοναδική εμπειρία πλοήγησης.Με την πρόσβαση σας σε αυτόν, συναινείτε στη χρήση cookies. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης, και στην Πολιτική Cookies του AntilalosPress.gr.